Spreektekst actuele motie Natuurdoelanalyses

Vz, het college van VVD, CDA, D66 en de linkse luchtbel zet Brabant op slot.

Het college heeft hier een totaal rigide dwangbevel en stikstofbloedbad opgelegd aan Brabant om aan hun heilige stalorders van de EU te voldoen. De EU-doelen voor natuur en stikstof moeten kost wat kost gehaald worden: reden te meer om ons los te maken van dat Brusselse gekkenhuis.

Maar waarom deze haast? Waarom harder op zaken vooruit lopen dan andere provincies? Brabant is de énige provincie die nu zo’n totaalstap – of totalitaire stap – zet.

De adviezen over de NDA’s zijn nog niet eens afgerond, maar GS stelt nu al wel dat het een “onherroepelijk” besluit is. Hoezo onherroepelijk? En dat vanwege een theoretische - met het discutabele AERIUS-model berekende – stikstofdepositie, met een verondersteld effect op bureaucratisch heilig verklaarde natuurdoeltypes. Herzie die doorgeslagen doelen!

En dat voor de lange termijn. Waarom dan nu al op de korte termijn zulke dwangmaatregelen? Wat betekent dit voor onze boeren? Wil GS hen nu versneld uitkopen, onteigenen en de nek omdraaien? Wat betekent die nadruk op de piekbelastersregelingen in de praktijk? Bedoelt GS met “piekbelasters aanbieden aan ondernemers” dat boeren onteigend of met het mes op de keel uitgekocht worden?

Hoe verhoudt dit zich tot de berekeningen van het Ministerie van Financiën dat als álle stikstofdoelen worden behaald, er nog geen vergunningen kunnen worden verstrekt? En moet de natuur éérst volledig hersteld zijn? Of in welke mate? En wie bepaalt dat?

Heeft het college met één mond gesproken toen gedeputeerde Ronnes gisteren een CDA-manifest als ‘lijsttrekker’ ondertekende, ik citeer hieruit: “Wij willen af van oeverloze Haagse non-discussies over jaartallen, kosten en modelberekeningen”. Hoe staat het college hier in: jaartallen er af, dan ook de Brabantse deadlines er af? Of is “non-discussie” het niet meer ter discussie stellen en onze boeren keihard naaien? Houdt het CDA hier de boel voor de gek?
Verder: wat betekent dit voor de PAS-melders? Kan het college ook aangeven of vergunningverlening met een ADC-toets nog mogelijk is? Welke concrete projecten worden hierdoor geraakt, kunnen we een overzicht krijgen?

En stop ook de druk op de natuur en onze ruimte door de massa-immigratie te stoppen.

Tot slot dient de PVV een motie in: ‘Brabant NIET op slot!’