Spreektekst Verzamelbesluit begrotingswijziging

Voorzitter, voor ons ligt een voorstel om nog snel even wat financiële zaken af te tikken.

Het financiële mandaat van PS wordt al enkele jaren onrecht aangedaan door een nonchalante werkwijze. Als GS voor een nieuw idee of project geld wil uitgeven sturen ze een statenmededelinkje naar PS. PS wordt dan geacht te hebben ingestemd met dat idee als er niemand piept, of, als in een themabijeenkomst die geen enkel wettelijk mandaat kent, geen bezwaren rijzen. Het voteren van budgetten gebeurt dan vervolgens pas achteraf via een begrotingswijziging.

Voorzitter, een aantal van de budgetvoorstellen die hier voorliggen, zijn inhoudelijk niet door PS goedgekeurd.

Denk bijvoorbeeld aan het miljoen budget voor Brede Welvaart. Dat moet er kennelijk per se nog doorgedrukt moet worden deze bestuursperiode. Brede welvaart voorzitter, dat gaat over open deuren waar niemand tegen kan zijn, maar het heeft uiteindelijk helemaal niets met welvaart voor onze Brabanders te maken. Het betreft globalistische pronkdoelen waar vooral de ons-kent-ons bestuurders beter van worden. Als de Brabantse bestuurders het goed voor zouden hebben met de Brabanders, dan hadden ze immers allang andere prioriteiten gekozen.

Denk ook aan de 'verduurzaming van het provinciehuis' voor 2 miljoen. Het enige duurzame hier is dat het provinciehuis zowat structureel in verbouwing is. En voorzitter, hoe zit het met de informatie die ik een maand of 10 geleden reeds heb opgevraagd over dit dossier?

Dan de bijdrage aan giro555 voorzitter. Volgens het statenvoorstel heeft provinciale staten in 2006 een vaste gedragslijn met betrekking tot de financiële bijdrage bij nationale hulpacties bij natuurrampen en oorlogsgeweld vastgesteld.

Voorzitter, dit begint echt clowneske proporties aan te nemen. PS hebben namelijk helemaal geen beleid daarover vastgesteld.

Om een beleidsmatige kapstok voor deze bijdrage op te tuigen is middels archeologisch onderzoek in het provinciehuis een a4-tje uit een commissievergadering uit 2006 opgegraven.

Beweerd wordt dat in die commissievergadering beleid zou zijn vastgesteld, en met die redenering wordt deze bijdrage als zou het om vastgesteld PS-beleid gaan, gelegitimeerd. Uit de notulen van die commissievergadering blijk echter klip en klaar dat het a4-tje absoluut niet mag worden opgevat als een vaststaand beleid, en ik citeer uit de notulen: "Gedeputeerde Van Vugt: notitie is niet bedoeld om verdergaand te reguleren, feitelijke gang

van zaken in de praktijk is beschreven.". Voorzitter, de beleidsmatige basis voor deze bijdrage ontbreekt dan ook. Graag opheldering waarom GS dit op deze manier probeert te verkopen.