Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Bij de jaarstukken van de GR ontbreekt de controleverklaring en deze blijkt desgevraagd nog niet beschikbaar te zijn. Hiervan kunnen we als PS dus geen kennis nemen, maar ook eventuele gevolgen voor de begroting niet op z’n merites beoordelen en betrekken in een zienswijze. Deelt de gedeputeerde onze mening dat hierdoor dit stuk vandaag eigenlijk niet behandeld kan worden? Wanneer kunnen we de controleverklaring verwachten en hoe kan PS dan eventueel nog in stelling komen?

Voorzitter, op de site van Hollandse Waterlinies staan leuke en interessante dingen, maar die komen vooral van externe organisaties, waar voortdurend naar verwezen wordt. De documentatie is vooral een verzameling oudere publicaties. Dan is er nog het ‘Linieteam’, dat er echter vooral lijkt te zijn om elkaar in jargontaal ambtelijk bezig te houden:

“Het Linieteam zorgt voor de strategische voorbereiding van de bestuurlijke overleggen en legt verbinding in de eigen provinciale organisatie. In het Linieteam zit vanuit elke provincie een accounthouder die zorgt voor afstemming en verbinding tussen het provinciale programma en beleid en de Siteholder. Het Linieteam bestaat verder nog uit het hoofd Sitebureau en de secretaris van het Sitebureau.” Tja, wat doe je dan eigenlijk effectief voor het behoud van erfgoed?

Uitgaven gaan dan ook vooral naar bureaupersoneel: een programma -manager, -secretaris en -ondersteuner (385.375 euro) en communicatie: huisstijl, merkstrategie (355.000 euro). Terwijl er slechts 70.000 euro naar bescherming gaat. En er wordt ook nog 10.000 euro begroot voor Unesco zelf, waarom geld afdragen aan deze VN-globalistenclub, in plaats van rechtstreeks erfgoeddoelen beschermen?

En voor de kartelcarrousel is het wel weer koren op de molen als opstapje voor bestuurlijke functies: zo is de programmamanager wethouder geworden voor de PvdA in Eindhoven..

Kortom, het is een overbodige bestuurslaag die vooral dient voor bestuurlijke bezigheidstherapie.

De provincie draagt ieder jaar voor 10% bij aan de begroting, dus 100.000 euro. Maar dat komt wel uit de erfgoed begroting, waarop flink bezuinigd wordt. We dienen dan ook een amendement in om in de zienswijze mee te nemen dat het budget van de GR voor het grootste deel besteed moet worden aan effectieve bescherming van het erfgoed van de Hollandse Waterlinies.