Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Voorzitter, uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen van de inmiddels opgeheven Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij TOM in dit exploitatieplan ongewijzigd blijven. Ten opzichte van de TOM heeft onze PVV-fractie altijd een consistente lijn aangehouden, zowel inhoudelijk ten aanzien van het glastuinbouwbeleid als het financiële plaatje. Van gedwongen concentratie van glastuinbouw op een locatie als het AFC West-Brabant achten we onwenselijk, tuinbouwers moeten ook in hun eigen omgeving ruimte houden voor tuinbouwkassen.

En financieel was de TOM een drama, waarbij de provincie in 2015 voor 75 miljoen euro een lening van de Rabobank overnam, waarmee de financiering volledig bij de provincie kwam te liggen met alle risico’s van dien. Een besluit wat we als PVV-fractie destijds niet gesteund hebben.

Gelet op deze voorgeschiedenis: kan de gedeputeerde aangeven waarom de ontwikkeling van het AFCWB nu wel rendabel zou moeten worden, waar de TOM eerder niet in slaagde?

Verder is tussen 2013 en 2022 het exploitatieplan niet herzien, terwijl dit volgens de Wro jaarlijks zou moeten. PS is over deze afweging in die jaren niet geïnformeerd. Deelt GS onze mening dat PS voor de effectieve uitoefening van haar controlerende taak óók geïnformeerd moet worden als GS er voor kiest om geen herziening toe te passen? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter, vanwege onze consistente en consequente houding ten opzichte van de TOM, zal de PVV-fractie ook dit Statenvoorstel niet steunen.