Spreektekst PMIEK

Het is het paard achter de wagen spannen om van een “voorspelbaar vraaggestuurd systeem naar een minder voorspelbaar aanbodgestuurd energiesysteem” te gaan waarbij “het aanbod regeert”.

Daarbij wordt niet alleen de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet, maar ook nog eens onze welvaart ten grave gedragen: netbeheerders investeren hiertoe jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet, een verdubbeling ten opzichte van 2019, en dat is nog niet eens voldoende.

En deze collectieve beroving van onze burgers is vooral bedoeld om met deze ‘verduurzaming’ tijdig de klimaatdoelen te realiseren. Totaal klimaatkrankzinnig. Wat is er duurzaam aan een zowel technisch als financieel opgeblazen elektriciteitsnet?

De energietransitie creëert chaos: het net trekt het niet door grootschalige duurzame opwekking met wind en zon, de elektrificatie van mobiliteit en de daarbij benodigde laadinfrastructuur, de teruglevering via zonnepanelen en het verbruik van warmtepompen. Eerst allemaal doorgedrukt via de RES, maar nu lezen we dat vanwege die aansluitellende het governancemodel van de RES’en moet wijzigen. Ook weer het paard achter de wagen spannen, na eerst een probleem geschapen te hebben.

De essentiële vraag is of het college bereid is om een pas op de plaats te maken ten aanzien van ambities voor decentrale energieopwekking, wind- en zonprojecten, elektrificatie en de klimaatdoelen? Deze miljardenverslinding is toch niet vol te houden? Is het niet veel verstandiger, efficiënter en goedkoper om tóch uit te gaan van meer vraaggestuurde centrale opwekking, bijvoorbeeld via moderne veilige en betaalbare kerncentrales, zoals in Finland, in plaats van deze PMIEK als onbetaalbare Sisyfusarbeid op het energienet?

Bovendien is het volstrekt onduidelijk wat nu precies het maatschappelijk prioriteringskader wordt, waarom is dat niet specifieker?

Dan nog een aantal vragen: gesproken wordt over een opdracht van het IPO, hoezo en wat is hun rol? En wat wordt de rol en betrokkenheid van PS?
Er wordt gesproken over ‘versnellen’, wat betekent dat concreet, worden dat vooral weer extra investeringen vanuit de provincie? En wat wordt er concreet bedoeld met ‘ruimtelijke claims’?

Tot slot: ook bevolkingsgroei wordt als factor genoemd. Dus ook de massa-immigratie overbelast ons energienet, gegeven ook de daartoe benodigde woningbouw. Wat gaat de netcongestie betekenen voor de ‘woondeals’? Het mag toch duidelijk zijn dat de giftige D66-cocktail van massa-immigratie, klimaatdrammerij en verduurzaming onhaalbaar en onbetaalbaar is.