Spreektekst Burap I 2023

Voorzitter, ik ben nog aan het bijkomen van mijn verbazing over de inbreng van PvdA. PvdA wil de lijst subsidieverstrekkingen niet meer vaststellen of zelfs helemaal niet meer zien. Eigenlijk stelt de PvdA dus dat ze nóg meer beleid en geld op afstand willen zetten en aan de controle van de volksvertegenwoordiging onttrekken.

Ik wil de collega's van de PvdA een suggestie meegeven t.a.v. hun signaal dat ze niet weten wat ze met de subsidielijst moeten. Statenleden kunnen in het kader van hun controlerende taak informatie of documenten opvragen, of kritische vragen stellen. Zomaar een suggestie voorzitter.

Voorzitter in de inbreng over de jaarrekening heeft de PVV betoogd waarom veel van het beleid van de provincie feitelijk verkwisting van belastinggeld is.

De provincie wil zich overal mee bemoeien, terwijl het beter zou zijn als de provincie zich beperkt tot het goed uitvoeren van de kerntaken. Die onnodige en pompeuze beleidsdrukte, vooral ter meerdere eer en glorie van hoger management en bestuur, een feest voor de portemonnee van veel teveel dure zzp-ers en een baan voor onnodig veel ambtenaren kost de samenleving veel teveel. Voorzitter ik gun iedereen een fijne baan en een goede boterham, maar de belastingdruk voor burgers en bedrijven groeit, steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen en intussen moet het bedrijfsleven feitelijk concurreren met de overheid om aan personeel te komen. Nog meer overheidsbeleid optuigen werkt alleen maar meer ontwrichtend.

Voorzitter de kloof tussen de burger en de politiek hier in de toren kan bijna niet beter in beeld worden gebracht dan met het BrabantKennis boekje 'Nieuwe Maan' dat we mochten ontvangen. Voorzitter dit boekje vat wel zo ongeveer samen waar de provincie mee bezig is. Deugpronken en deugdrammen, en geen idee wat er in de samenleving gaande is.
Als ik het een beetje in de stijl van het betreffende boekje samenvat dan zou ik kunnen stellen: de verloedering van plichtsbesef over de rol en de taken van de overheid.

Voorzitter als we het hebben over de echte taken van deze provincie, dan kunnen we zorgen voor doorstroming van het wegverkeer daar echt wel toe rekenen. Maar voorzitter het is drukker dan ooit op onze wegen, en dus is asfalt nodig. Te beginnen met de Ruit om Eindhoven, die nu meer dan ooit onmisbaar is voor een goed functionerend hoofdwegennet en om de regio Eindhoven – Helmond bereikbaar te houden. Voorzitter, er zijn vergevorderde plannen met betrekking tot de Ruit die al tijden op de plank liggen en wij dienen dan ook een motie in om het traject voort te zetten.

Ook dienen wij een motie in over het oormerken van de opcenten t.b.v. automobiliteit.

Ook dienen wij een motie in om t.a.v. de eerder aangenomen motie over het aantrekken van een kwartiermaker rondom de innovatieve stalsystemen deze ook expliciet de opdracht te geven om ook het proces ná het verkrijgen van een provinciale hardheidsclausule mee te nemen.