Spreektekst Begrotingen 2024 omgevingsdiensten

Voorzitter,

Zoals ik al bij de themadag zei is het is onzekerheid troef bij de drie Brabantse omgevingsdiensten. Dit komt o.a. door personeelskrapte, een hoog ziekteverzuim en financiële uitdagingen door o.a. de nieuwe CAO, gestegen energieprijzen en extra verlofdagen. En dan komt ook nog de nieuwe omgevingswet er aan. En die financiële onzekerheid geldt zeker voor de ODZOB. De financiële en organisatorische staat is daar zo ernstig dat de Eindhovense gemeenteraad onlangs nog heeft gedreigd om de bij de ODZOB belegde taken deels zelf te gaan uitvoeren.

De Eindhovense GroenLinks wethouder Thijs zei zelfs: Iedere keer met lood in de schoenen naar de bestuursvergadering van de ODZOB te gaan. De reactie van gedeputeerde Lempes die gedeputeerde Roijackers verving tijdens de themadag en de meeste partijen uit PS (waaronder GroenLinks) waren tot onze verbazing een heel stuk milder. De meeste partijen konden zich vinden in de zienswijze.

Hoe kan het dat er totaal geen zorgen zijn bij GS over het functioneren van de ODZOB terwijl het Eindhovens college en de gemeenteraad juist zeer wantrouwend zijn over de ODZOB? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter,

De PVV maakt zich zorgen dat de kerntaken van de provincie, zoals bv. Toezicht en Handhaving, die worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten steeds meer in de knel komt door het structurele personeelsgebrek en het hoge ziekteverzuim. En dat geldt dus zeker voor de ODZOB. Kan de provincie in de toekomst nog wel aan deze kerntaken voldoen? Dit i.v.m. met de zorgwekkende staat van de ODZOB?

Voorzitter

Daarom willen wij graag van de gedeputeerde twee toezeggingen:

1. Dat GS een vinger aan de pols houdt over het functioneren van de omgevingsdiensten en zeker de ODZOB en daar regelmatig over rapporteert aan PS.
2. En we willen een toezegging van de gedeputeerde dat de provincie aan haar kerntaken uitgevoerd door de omgevingsdiensten kan blijven voldoen.

Voorzitter tot zover, dank u wel.