Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Voorzitter het Rijk heeft dwaas klimaat- en energiebeleid bedacht en daar de mede-overheden een rol in toebedeeld. Dit college stelt zich op als een gewillige handlanger voor het uitvoeren van gewetenloos onbetaalbaar beleid. De klimaatkolder kan niet gek genoeg hier in de toren.
En dus voorzitter, het voorstel om nog maar eens 4 miljoen belastinggeld te verbranden aan personeel om nog meer nutteloos klimaatbeleid te bedenken en uit te voeren is ronduit krankzinnig.

Ten eerste, voorzitter, en ik grijp hierbij ook nog even terug op mijn betoog bij de jaarrekening. De veel te omvangrijke ambities van het college en de voortdurende beleidshonger heb ik onder meer bekritiseerd vanuit het feit dat vacatures soms nauwelijks vervuld kunnen worden en mede daardoor tegelijkertijd externen de meest waanzinnige tarieven kunnen vragen. Een overheid die dus meer meer meer beleid maakt waar je meer meer meer mensen voor nodig hebt frustreert dan ook de arbeidsmarkt. Dat werkt ontwrichtend en is dus onverantwoord.

En dat geldt dus ook hier voor het voorliggende voorstel. De vraag aan het college is: waar haal je de mensen vandaan die -wat je er ook van denkt- het provinciale beleid gaan bedenken en uitvoeren? 4 miljoen à laten we voor het gemak rekenen met 100 euro per uur is 40.000 uur, dat is omgerekend 20-25 fte arbeidscapaciteit voor een jaar.

Maar voorzitter, misschien nog belangrijker bij deze bespiegeling van ureninzet is de vraag wat de mensen zoal gaan doen? Want voorzitter, gaan ze wellicht als monteur aan de slag om huizen te isoleren, oude verwarmingsketels vervangen door zuinigere, of als glaszetter aan de gang om oud dubbel glas te vervangen door isolerend HR++ glas, dán zouden we als PVV nog zeggen: dat is nuttig voor de Brabanders. Want dat helpt hun misdadig hoge energierekening te beteugelen. Voorzitter, heel eerlijk gezegd, dit college kennende denkt de PVV niet dat de 4 miljoen worden besteed aan dergelijke nuttige zaken.

En dan kom ik wederom terug op de behandeling van de jaarrekening waar ik aan de hand van de lijst van inkopen een inkijkje gaf in de realiteit aan activiteiten hier in het provinciehuis.

Ik schetste de praktijk waarbij een fraai beleidsidee in een begroting wordt opgeschreven, waar vervolgens door de verantwoordelijk ambtenaar een trits dure externen wordt ingehuurd om adviezen te schrijven of pilots uit te voeren, waarvoor dan uiteindelijk een netwerkbijeenkomst of een seminar moet worden georganiseerd zodat de resultaten aan gelijkgestemden bij andere overheden trots kunnen worden gepresenteerd. Allemaal professioneel uitbesteed voor schitterende bedragen, met de dagvoorzitters, borrels, presentaties en infographics inclusief. Zodat je als ambtenaar of als ingehuurde externe voldoende tijd over houdt om naar de netwerkfeestjes en seminars van andere provincies of gemeentes te kunnen gaan. Voorzitter, dit heb ik zo niet bij elkaar gefantaseerd, maar is gewoon een geconstrueerd verhaal op basis van de inkopenlijst van de provincie.

Aldus mijn verhaal onlangs, en als ik het nog wat toespits op het Klimaat- en energiebeleid dan is de strekking hetzelfde. Oftewel: je huurt de Brabanthallen af voor 75k€ voor het Energiefestival, uiteraard huur je de eventondersteuning daarvoor apart in voor 35k€. En wat doe je nog meer voor het klimaat? Ach, je huurt een 'kwartiermaker innovaties laadinfrastructuur' voor 47,3k€, en natuurlijk ook een voor de 'Taskforce Transportschaarste tegen 45k€, een adviseur warmtetransitie en een coördinator expertiseteam voor meer dan een ton per stuk, je laat de Berenschots en Haskonings van deze wereld periodiek de nodige onderzoekjes doen naar het Brabantse energiesysteem, de sturingsmogelijkheden of een impactscan of Pilot Integraal programmeren uiteenlopend van 50 tot 140k€, huurt het Energiebureau in voor 2 ton per jaar voor adviezen over verduurzamen van het Brabants vastgoed, huurt eens een dagvoorzittertje hier en daar in tegen een slordige 4k€ voor een dagje leuteren, enzovoorts enzovoorts voorzitter.

Ja voorzitter, en zó krijg je de 4 miljoen dus wel lekker verbrand, terwijl de burger geen euro minder energierekening betaalt, geen zuinigere ketel heeft noch in een beter geïsoleerde en behaaglijkere woning woont.

En daar komt ten aanzien van dit voorstel nog bij voorzitter, waar kunnen we het college nou dadelijk op afrekenen? Wat gaat de inzet van deze middelen opleveren? Hoeveel minder energielasten gaat die Brabander betalen? Of, áls je dan in die klimaatgekte gelooft, hoeveel graden minder temperatuurstijging krijgen we nou in 2050 dankzij de inzet van het college waaronder deze 4 miljoen die aan capaciteitsinzet verbrand worden? Ik ontvang graag concrete antwoorden.

De PVV fractie vermoedt, samenvattend, dat de 4 miljoen aan ureninzet voor nietszeggende deugprojecten wordt verbrand, en het opbranden van deze uren is dus vooral biokassa voor de aanhang van D0,000036 en Goudgerand Links.

Voorzitter, u zult begrijpen dat de PVV het geld liever landelijk besteed ziet worden aan verpleegkundigen en dokters aan het bed, of onze ouderenzorg waar schandalig op wordt bezuinigd.