Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de themacommissie over dit Beleidskader Leefomgeving heb gezegd, maar ik blijf erbij dat dit stuk het zogezegd leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’ niet gaat oplossen, maar het tot een puzzel maakt waarbij ieder puzzelstukje door het college altijd zo kan worden bijgebogen dat het naar haar welbevinden altijd wel zal passen.

De gedeputeerde noemt het een “iteratief proces” door “diep, breed en rond” te kijken met andere overheden. Een ‘concrete uitwerking’ wordt uitgelegd als een “groter breder kader”, “maatschappelijke opgaven zijn “brede opgaves in het fysieke domein samen met de regio’s, integraler en breder dan de oude RRO’s” en om het nog ‘breder’ te maken wordt ook “brede welvaart” er doorheen gekletst. Het wordt zo ‘breed’ getrokken dat er geen touw meer aan vast te knopen is: het blijft de vraag hoe PS op zo’n breed en vaag beleidskader effectief haar controlerende taak op kan uitoefenen. Kan de gedeputeerde ook aangeven hoe dit ‘meervoudig breder’ zich verhoudt tot het uitgangspunt van de omgevingswet: ‘eenvoudig beter’?

Volgens de gedeputeerde is het een handelingskader, waarbij de vijf stelregels een “vertaling van de omgevingsvisie” zijn. Daar zit eigenlijk de kern van het probleem: de omgevingsvisie, waarvan we als PVV-fractie vanaf het startdocument in 2016 al aangegeven hebben dat dit stuk te wollig en te zweverig is. Als je van zo’n vage omgevingsvisie een doorvertaling maakt, dan krijg je ook een Garbage In, Garbage Out-effect met beleidspulp als uitkomst. Bovendien is er nog heel de klimaatagenda in de omgevingsvisie geperst , waardoor het vooral ook een bestuurlijke stormram is om Brabant via de RES’en en klimaattafels in één groot windpark om te vormen. En gelet op het uitgangspunt van ‘meervoudig ruimtegebruik’ ook nog in één groot AZC.

Verder moet dit beleidskader leefomgeving doorwerken in het Ruimtelijk Voorstel wat in december aan het Rijk wordt aangeboden. Dat wordt al parallel opgetuigd en daar zitten ook allerlei plannen die ernstige consequenties hebben voor onze boeren, die nog minder ruimte krijgen. Evenals vreselijke plannen voor de energietransitie. Kan de gedeputeerde aangeven hoe dit zich tot elkaar verhoudt, zou dit niet helemaal gepauzeerd moeten worden nu er nog geen nieuw kabinet is en de kiezer in november juist de kans krijgt om onze boeren hun ruimte te laten behouden en af te rekenen met het maniakale stikstof- en klimaatbeleid?

Als PVV waren we al tegen de omgevingsvisie en hebben voor dit beleidskader één oproep aan GS: gooi het door de shredder en maak een handelingskader wat voor de Brabanders wél te begrijpen is.