Spreektekst Culturele Hoofdstad 2018

Voorzitter,

Nederland is in 2018 aan de beurt om een Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Vijf kandidaten strijden nog om de felbegeerde titel. Brabant heeft er voor gekozen om de jury om de tuin te leiden door Eindhoven in naam te nomineren. Het gaat niet om 1 stad, maar om 5 steden die gelijkelijk bijdragen. Maar volgens GS en de heer Sanders gaan we de Nederlandse en Europese jury voorspiegelen dat het om 1 stad gaat om aan EU regels te voldoen. Kan de Gedeputeerde bevestigen of deze truc ook aan de Minister van OCW en de jury wordt gemeld?

Uit onderzoek onder ruim 3300 Brabanders is gebleken dat driekwart tegen dit megalomane project is. En het bedrijfsleven wil ook nog maar niet instappen, terwijl het Rijk en de gemeentes fors moeten snoeien. In Eindhoven wordt 2,6 miljoen bezuinigd op cultuur dit jaar, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem. In Tilburg zit de Voedselbank in financiële problemen, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem. In Helmond is er niet genoeg geld om een afgebrand theater weer op te bouwen, maar 10 miljoen voor Culturele Hoofdstad is geen probleem.

Voorzitter.

Ondertussen slaapt de artistiek leider Martijn Sanders, geruisloos gepromoveerd naar artistiek directeur van de Stichting Eindhoven/Brabant 2018, er geen nacht minder om. Hij wordt elke morgen wakker in de wetenschap dat hij nog steeds 1500 euro belastinggeld voor een dag aanwezigheid kan opstrijken.

Voorzitter,

Blijkt nu dat ons Bidbook niet als beste uit de bus komt en alsnog gekozen wordt voor een andere Culturele Hoofdstad dan Brabantstad, wat is er dan gebeurd met onze ruim 10 miljoen die al is uitgegeven door de Provincie Noord-Brabant? Juist, ondanks dat de cultuurknuffelaars roepen dat er dan in ieder geval een culturele vooruitgang is geboekt, zijn wij van mening dat dit geld beter in een gedegen culturele basisinfrastructuur gestopt had kunnen worden.

Voorzitter,

Vandaag moeten wij beslissen of we 45 miljoen gaan investeren in deze culturele luchtfietserij, mochten we de kandidatuur winnen.

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat er zo met de belastingcenten van onze Brabantse burgers wordt omgesprongen. In tijden van crisis zijn er toch andere, naar onze mening, belangrijkere kwesties die spelen binnen onze maatschappij.

Voorzitter,

Dit is een feestje van de EU, met voorwaarden en eisen van de EU. Maar wij mogen betalen, terwijl de EU slechts een schamele 1½ miljoen wil bijdragen van hun begroting van ongeveer 140 miljard. De desinteresse van de EU had niet beter geïllustreerd kunnen worden! En er moet nog maar afgewacht worden in hoeverre het Rijk wil bijspringen. U kent allemaal de zorgelijke financiële situatie in Nederland.

Henk en Ingrid zitten absoluut niet te wachten op Brabantstad als Culturele Hoofdstad, maar hun portemonnee wordt er wel voor leeggeschud. Voorlopig is het college van Gedeputeerde Staten echter horende doof en ziende blind voor de protesten niet alleen uit de PVV-hoek, maar ook van de meerderheid van de Brabanders. Zonder dat de baten van dit project zijn te berekenen, en in de wetenschap dat de vele voormalige culturele hoofdsteden verlies leden, blijft de subsidiekraan intussen wagenwijd open staan. En ondanks dit, is het nog hoogst onzeker of Brabantstad uit de dure, binnenlandse concurrentiestrijd zal komen bovendrijven.

Voorzitter, ik ga afronden.

Voordeel is dat als Culturele Hoofdstad geen doorgang vindt, we in dat geval in goed overleg belastinggeld kunnen investeren in zaken die onze Brabantse burgers écht belangrijk vinden en waar het geld wel goed terecht komt. Daar zal de PVV voor blijven strijden.