Mondelinge vragen PS 22 maart 2013 inzake schaapskuddes

Afgelopen jaar is bij de begroting een motie aangenomen om extra budget vrij te maken voor de gescheperde schaapskuddes.

In het Eindhovens Dagblad van 7 maart jl. was de volgende opmerking van Stichting Het Kempisch Heideschaap te lezen:

"Er is een nieuwe subsidieverordening in de maak, maar Noord-Brabant stelt de invoering van die regeling telkens weer uit. Met als gevolg dat we in 2014 tussen wal en schip dreigen te vallen." Verder schrijft het ED dat de regeling slechts voor 2013 geldt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. 1.Klopt het dat de Provincie de nieuwe subsidieverordening steeds uitstelt? Zo ja, waarom? Zo nee, wanneer wordt de regeling effectief?
  2. 2.In de aangenomen motie is voor een periode van 3 jaar geld vrijgemaakt voor schaapskuddes, heeft de Provincie gecommuniceerd - zoals het ED stelt - dat de regeling slechts voor 2013 zou gelden? Zo ja, hoezo? Zo nee, wat heeft GS tot nu toe wel over deze regeling gecommuniceerd?
  3. 3.Hoe is de animo voor de regeling tot nu toe?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem