Statenvragen Brabants geld in Frankrijk

Geacht college,

Op Telegraaf.nl [1] is te lezen dat kredietbeoordelaar Fitch afgelopen week de kredietstatus van Frankrijk neerwaarts heeft bijgesteld. Eerder werd dat al gedaan door Standard & Poor's in januari 2012 en Moody's in november 2012.

In november 2011 en juni 2012 riep de PVV Noord-Brabant het college op om het Brabantse belastinggeld dat in het buitenland is geparkeerd terug te halen naar Nederland.

De berichtgeving leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat kredietbeoordelaar Fitch Frankrijk's kredietstatus neerwaarts heeft bijgesteld?1

2. Hoe oordeelt u over het feit dat nu alle drie de grote gerenommeerde kredietbeoordelaars Frankrijk niet meer beschouwen als een land met een triple A status?

3. Klopt het dat er ruim 522 miljoen euro publiek Brabants geld in Frankrijk is geparkeerd, bijna een kwart van het uitgezette Brabantse Essentkapitaal? Zo nee, wat is dan het juiste bedrag?

Volgens het Brabantse provinciale treasurybeleid worden uitzettingen alleen gedaan bij gerenommeerde financiële instellingen of overheden binnen de EER met minimaal een AAA-status.

4. Nu er over de volle breedte sprake is van een afwaardering van de Franse staat, alsook eerder reeds van diverse Franse banken, en er dus sprake is van voortschrijdend inzicht wat betreft de veiligheid van het Brabantse publieke geld, bent u bereid om eindelijk het Brabantse geld terug te halen naar Nederland? Zo nee, waarom niet? Wat moet er gebeuren voordat het college beseft dat het Brabantse geld niet veilig is in Frankrijk?

Hoogachtend,

Patricia van der Kammen

Ronald Dol

[1] http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/21729134/__Fitch_schrapt_Franse_AAA-rating__.html