PVV Noord-Brabant: Zwaar gesubsidieerd Theaterfestival Boulevard verkwanselt belastinggeld.

De PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over het verkwanselen van belastinggeld door Theaterfestival Boulevard. Dit zwaar gesubsidieerde evenementstrooit namelijk ongegeneerd met gratis toegangsbewijzen.

Zo kunnen relaties met hun introducé intekenen voor “het volledige openingsprogramma dat om 17.00u begint op het festivalplein + de gezamenlijke maaltijd + om 19.30u gratis busvervoer naar de Verkadefabriek + om 20.00u de opening van BLVRD FABRIKAAT + aansluitend de voorstelling THERE IS A ME IN MEETING van Het Zuidelijk Toneel + de nazit in de clubzaal van de Verkadefabriek.”

Volgens Statenlid Mariëtte Frijters-Klijnen is het ongepast om dergelijke uitnodigingen te versturen en erger nog, ermee te leuren. "Toen ik niet reageerde op de uitnodiging kreeg ik een herinnering dat ik nog geen antwoord had gegeven en dat de uitnodiging wellicht in mijn vakantiepost terecht was gekomen. Of ik alstublieft per omgaande wilde laten weten of ze wel of niet op mijn komst mochten rekenen. En dat voor een evenement, dat niet kan overleven zonder de riante (aanvullende) subsidies van de Provincie Noord-Brabant!"

De PVV wil dan ook weten wat de totale kosten zijn van de gratis toegangskaarten aan relaties en vraagt een overzicht vanalle gratis verstrekte toegangsbewijzen van door de Provincie gesubsidieerde festivals en cultuurinstellingen vanaf 1 januari 2011.

  

  

Geacht college,

Theaterfestival Boulevard, een met belastinggeld zwaar gesubsidieerd evenement, strooit gratis toegangsbewijzen ongegeneerd rond. Zie onderstaande bijlage.

Dit leidt tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het tot vervelens toe leuren met de gratis toegangsbewijzen door Theaterfestival Boulevard?

Relaties kunnen met introducé onder meer intekenen voor “het volledige openingsprogramma dat om 17.00u begint op het festivalplein + de gezamenlijke maaltijd + om 19.30u gratis busvervoer naar de Verkadefabriek + om 20.00u de opening van BLVRD FABRIKAAT + aansluitend de voorstelling THERE IS A ME IN MEETING van Het Zuidelijk Toneel + de nazit in de clubzaal van de Verkadefabriek.”

2. Wat is de waarde in euro’s van bovenstaand “verwenpakket”?

3. Hoe oordeelt u over het feit dat de relaties in de watten worden gelegd met belastinggeld?

4. Klopt het dat Theaterfestival Boulevard niet kan overleven zonder de riante (aanvullende) subsidies van de Provincie Noord Brabant? Indien dit wel het geval is, waarom wordt dan nog subsidie verstrekt door de Provincie?

Ook worden via andere kanalen veel gratis toegangsbewijzen verstrekt[1].

5. Hoeveel vrijkaarten worden er in totaal verstrekt voor gesubsidieerde voorstellingen en welk percentage van het totale bezoekersaantal is dit?

6. Is het college net als de PVV van mening dat op deze wijze de bezoekersaantallen van de voorstellingen kunstmatig opgekrikt worden? Zo nee, waarom niet?

7. Wat zijn de totale kosten inclusief de kosten van een speciaal programma voor relaties en alle bijkomende organisatiekosten (zoals ureninzet van medewerkers) van de gratis toegangskaarten, die door Theaterfestival Boulevard aan relaties en derden ter beschikking worden gesteld? Heeft deze handelwijze de volledige instemming van het college?

8. Kan het college een overzicht geven van de kosten inclusief indirecte kosten en organisatiekosten van alle gratis verstrekte toegangsbewijzen van door de Provincie gesubsidieerde festivals en cultuurinstellingen vanaf 1 januari 2011? Zo nee waarom niet?

Hoogachtend,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

[1] http://www.kunstbendebrabant.nl/50-x-4-vrijkaarten-voor-jongeren-tm-27-jaar/