Statenvragen PVV Noord-Brabant Vacaturestelling Culturele Hoofdstad 2018‏

Geacht college,

Op 19 juli 2013 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld, die door u op 13 augustus 2013 onder kenmerk C2125771/3452187 zijn beantwoord. Eindhoven wordt niet voorgedragen voor de titel Culturele Hoofdstad 2018.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Zijn de beoogde Artistiek Directeur en 3 programmamanagers inmiddels op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet benoemd zullen worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan het college bevestigen dat op geen enkele wijze een arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten?
  3. Kunt u een gespecificeerd overzicht geven van alle kosten tot op heden en de nog te verwachten kosten rondom de vacaturestelling? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen