Statenvragen PVV Noord-Brabant subsidie Jheronimus Bosch 500‏

Geacht college,

In Brabants Dagblad van 1 november 2013 viel te lezen dat burgemeester Rombouts van Den Bosch ontevreden is over het project Jeroen Bosch 2016[1], en met hem een aantal directeuren van grote culturele instellingen[2].

Burgemeester Rombouts omarmde eerder nog met groot enthousiasme het advies van Martijn Sanders en Ad 's-Gravesande, dat de plannen voor Jeroen Bosch 2016 fors duurder maakte[3], en er een hoogdravend elitair project van maakte.

Burgemeester Rombouts, die van een van de adviseurs over het JB2016 plan en de later cultureel hoofdstad artistiek leider Martijn Sanders, zegt "Door zijn jarenlange ervaring heeft Martijn Sanders niet alleen veel kennis van de culturele sector, maar weet hij ook hoe je een groot publiek hier in Brabant en ver daarbuiten kunt bereiken".[4]

Eerder nog was burgemeester Rombouts zeer tevreden met het duo Sanders en 's-Gravesande en overtuigd van de meerwaarde van een zo hoog mogelijk elitair gehalte van zowel JB500 alsook Culturele Hoofdstad 2018. Het heeft er nu de schijn van dat hij nattigheid voelt: nu Sanders de plank heeft misgeslagen met Eindhoven Culturele Hoofdstad[5] is het niet ondenkbaar dat JB500 met eenzelfde hoogdravende koers en 's-Gravesande aan het artistieke roer eveneens afkoerst op een flop.

Nu de titel Culturele Hoofdstad niet naar Eindhoven en dus Brabant gaat valt het fundament uit onder het provinciaal subsidiëren van Jeroen Bosch 2016, zogezegd een van de pijlers van het Brabantse Culturele Hoofdstad project.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de mediaberichtgeving omtrent de ontevredenheid van onder meer burgemeester Rombouts over de werkwijze van de stichting Jeroen Bosch 500 1 2 ?

2. Wat vindt u van de houding van burgemeester Rombouts, die als bij toverslag -nadat bleek dat Sanders en zijn projectbureau het draagvlak-criterium gemist hadden- zich opeens bewust wordt van iets essentieels als draagvlak, een fenomeen waar Rombouts blijkbaar nooit eerder bij heeft stilgestaan?

3. Herkent u de analogie van het gebrek aan draagvlak in de samenleving voor het Jeroen Bosch 500 elitaire feestje met het fiasco van Eindhoven Culturele Hoofdstad? Zo niet, kunt u uitleggen op welke gronden er wél draagvlak in de samenleving zou zijn voor het Jeroen Bosch 500 jaar?

4. Hoeveel provinciaal geld is er in totaal bijgedragen en/of toegezegd aan Jeroen Bosch 500 of daaraan verwante projecten? Graag ontvangen wij een helder overzicht per jaar onder vermelding van projectnaam en waaruit de bijdrage in de Brabantse begroting wordt gedekt.

5. Hoeveel van de provinciale bijdrage is er inmiddels al besteed?

6. Bent u net als de PVV van mening dat nu Culturele Hoofdstad 2018 geen Brabants feestje wordt, het fundament onder de subsidie van JB500 vandaan is gehaald en de legitimatie van de bijdrage niet langer van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

7. In beantwoording op statenvragen van de PVV Noord-Brabant d.d. 25 augustus 2012 over 'Belangenverstrengeling Brabant Culturele Hoofdstad 2018' meldt u over de opzet voor provinciale bijdragen dat '...voor culturele hoofdstad bestemde middelen die ingezet worden in het kader van JB500 ook werkelijk bijdragen aan de doelstellingen van 2018Eindhoven|Brabant.' Ook met deze constructie bevestigt u nu het wegvallen van het fundament voor provinciale financiële bijdrage voor JB500. Is het u bekend dat het de heer Sanders is geweest die mocht bepalen welke JB500 projecten in aanmerking kwamen voor het '8 miljoen'-arrangement[6] van de Bossche bijdrage van 10 miljoen euro aan Eindhoven Culturele Hoofdstad?

8. Bent u bereid om de provinciale bijdrage onmiddellijk stop te zetten, lopende toezeggingen waaronder de beoogde of vastgelegde bijdragen vanaf  2014 in te trekken en waar mogelijk reeds verleende subsidie terug te vorderen? Zo ja, wanneer gaat u daartoe over? Zo nee, waarom niet?

Patricia van der Kammen

Mariëtte Frijters-Klijnen

PVV Noord-Brabant

1 http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/s-hertogenbosch/rombouts-is-ontevreden-over-jeroen-bosch-500-1.4076707?ref=teaser_with_list_left-right#content

2 http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/s-hertogenbosch/frustratie-over-jeroen-bosch-500-stijgt-1.4078128?ref=carousel

3 http://www.bosch500.nl/clientdata/downloads/100616%20raadsvoortsel.pdf

4 http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/sanders-artistiek-leider-brabant-culturele-hoofdstad-1.325471

5 http://www.omroepbrabant.nl/?news/1989411053/Artistiek+directeur+heeft+belangrijk+criterium+voor+Culturele+Hoofdstad+2018+totaal+gemist.aspx

6 http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=40120