Statenvragen PVV Noord-Brabant College weigert inzicht in uitgaven Culturele Hoofdstad 2018‏

Geacht college,

De PVV heeft u in september 2013 gevraagd naar de totale kosten van het project Culturele Hoofdstad inclusief gelieerde en bijbehorende projecten en subsidies. Het college heeft een inventarisatie van de kosten tot september 2012 aangeleverd. Bij de evaluatie van het project Culturele Hoofdstad is aangegeven dat de financiële verantwoording over het project (deze bewoording suggereert niet slechts een deel van het project) volgt bij de jaarrekening 2013 van de provincie en het college herhaaldelijk bevraagd over een gedetailleerde financiële verantwoording van culturele hoofdstad 2018. In de jaarrekening 2013 is enkel een totaalbedrag genoemd voor 2013.

Technische vragen van de PVV om een totaaloverzicht van de kosten te mogen ontvangen zijn niet beantwoord. Ook bij de behandeling van de jaarrekening 2013 in provinciale Staten heeft de gedeputeerde geweigerd financiële verantwoording af te leggen.

Dit terwijl uit correspondentie met de organisatie blijkt dat aanbestedingen niet altijd volgens de geldende procedures zijn verlopen. Ook gaf de ambtelijke organisatie in maart 2014 aan dat naar verwachting maart/april 2014 de jaarrekening en rapportage van de stichting over 2013 zou kunnen worden vastgesteld. De gedeputeerde gaf in de Statenvergadering van 16 mei aan dat er nog aan de jaarrekening gewerkt wordt.

Dit roept de volgende vraag op:

 1.   Kunt u de PVV een overzicht leveren van alle kosten die samenhangen met het project culturele hoofdstad, onder welke naam, stichting, bestuur, gedeputeerde of constellatie dan ook, vanaf het oorspronkelijke moment dat het idee vorm kreeg in 2004 tot aan de opheffing van de stichting en de afloop en afrekening van alle ermee samenhangende subsidies en gelieerde projecten? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Mariëtte Frijters-Klijnen