Schriftelijke vragen uitlatingen gedeputeerde van den Hout over Omroep Brabant

Op 3 juni 2014 heeft Omroep Brabant een artikel gepubliceerd.[i]Gedeputeerde Van den Hout heeft hierop een reactie gegeven via zijn Twitteraccount (@Johanvandenhout, gedeputeerde Ecologie en handhaving Provincie Noord-Brabant).[ii]

Dit roept de volgende vragen op:

1.     Is het college op de hoogte van de reactie van de gedeputeerde: “De etnische profilering van Omroep Brabant begint me onderhand goed de keel uit te komenhttp://brabantn.ws/2wk  via @Omroepbrabant”?

2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout namens het college?

Op grond van artikel 107 van de Mediawet heeft de provincie een zorgplicht voor de regionale omroepen. De provincie subsidieert de regionale omroepen om hun kerntaak uit te voeren. Om de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen te waarborgen, is niet de provincie maar het Commissariaat voor de Media verantwoordelijk. Zij houdt toezicht op de programmering én het onafhankelijk en democratisch functioneren van de regionale omroepen. Klachten kunnen, behalve bij de desbetreffende omroep zelf, worden ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

3.     Heeft de gedeputeerde, namens het college, ook een klacht ingediend over (volgens zijn zeggen) de “Etnische profilering” van Omroep Brabant?

4.     Indien de gedeputeerde zijn uitspraak niet namens het college heeft gedaan, neemt het college dan afstand van zijn reactie? Zo nee, wat is hiervoor de motivatie van het college?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Mariette Frijters-Klijnen