Statenvragen PVV Noord-Brabant Provinciale bijdrage erfgoedcomplex De Ploeg‏

Geacht college,

Uit recente berichtgeving - zie o.a. Eindhovens Dagblad donderdag 22 mei en vrijdag 23 mei 2014 - blijkt dat de gebouwen van de voormalige weverij de Ploeg worden aangekocht door het Bergeijks bedrijf Bruns.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Uit de berichtgeving komt naar voren dat de nieuwe eigenaar van de Ploeg gebouwen bij de aankoop van de onderhavige gebouwen en het uitvoeren van restauratiekosten uitgaat van bijdragen vanuit de provincie. In hoeverre zijn er door de provincie toezeggingen gedaan m.b.t. deze renovatiekosten en welke bedragen zijn hiermee gemoeid?
  1. Welk deel van deze restauratiekosten zal de provincie voor zijn rekening nemen?
  1. Zijn er in het koopcontract dat met het bedrijf Bruns is afgesloten voor de aankoop van de Ploeg gebouwen ontbindende verklaringen opgenomen indien mocht blijken dat door de provincie geen financiële bijdrage wordt verstrekt voor de restauratie en renovatiekosten?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Jan Kerkhoff

1http://www.anp360.nl/nieuws/article/10974839?h=d7f9789930f9cddac735b54d4d8be02a

2http://www.anp360.nl/nieuws/article/10982869?h=9a4cd508223b21a51667f94f9b457303