PVV Noord-Brabant: “Hulp aan jongeren in Zuidoost-Brabant na 1 januari 2015 in gevaar?”

Twaalf grote aanbieders van jeugdzorg in Zuidoost-Brabant vrezen dat de hulp aan jongeren na 1 januari 2015 gevaar loopt. De fractie van de PVV in Noord-Brabant is van mening dat er, op welk moment dan ook, geen enkele concessie kan worden gedaan aan de hulp voor een kwetsbare groep.

In Statenvragen aan Gedeputeerde Staten vraagt de PVV welke actieve rol het college op zich kan nemen om de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten vlekkeloos te laten verlopen.

 

Geacht college,

In een artikel[1] in het Eindhoven Dagblad 21 juli jl. was te lezen dat twaalf grote aanbieders van jeugdzorg in Zuidoost-Brabant vrezen dat de hulp aan jongeren na 1 januari 2015 gevaar loopt. 

De PVV heeft n.a.v. dit artikel de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dit artikel?
  2. Klopt het in het artikel beschreven beeld volgens het college? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven wie er nu met wie in gesprek is, en wat de eventuele betrokkenheid van de provincie is? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er voor het college vanwege het gestelde in het artikel aanleiding om actief een rol op zich te nemen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant,

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

[1]http://www.ed.nl/extra/gezondheid/jeugdhulp-regio-in-gevaar-na-overdracht-taken-naar-gemeenten-1.4457903