Spreektekst motoronderhoud JSF

Voorzitter, dit college vraagt ons om geen wensen en bedenkingen te uiten. De PVV heeft echter wel degelijk wensen en bedenkingen op de constructie van dit project. 

20 november 2015 sprak de gedeputeerde Merrienboer tijdens Provinciale Statenvergadering de memorabele woorden: ''Wij zijn geen bankier''. De ambities van dit college lijken echter wel op bankiertje spelen. Met voorliggend Statenvoorstel wil dit college een lening oftewel verkapte subsidie van 22 miljoen euro verstrekken aan de Staat der Nederlanden. 

Moet de provincie de bal op pakken daar waar de banken behoudender zijn?

Het bedrijfsleven achter blijft? 

En de Rijksbegroting tekort schiet?

Een lening van 22 miljoen euro betekent dat het Rijk de hand op de knip kan houden of was het Defensiebudget van ruim 8 miljard euro op na de recente naheffing van een half miljard euro voor deze vliegende Fyra?

Voorzitter, waarom is dit voorstel voor het creëren van een onderhoudsfaciliteit voor de motor van de JSF niet 22 miljoen euro extra waard vanuit het Rijk? Heeft het Rijk zo weinig vertrouwen in de business case voor het motoronderhoud van de JSF dat zij de risico's wil spreiden? De Minister van Defensie sprak tijdens de vaste commissie van Defensie: ''Wij willen graag een positieve business case zien'', voorzitter dat zou de PVV ook graag willen zien. Orders van slechts Nederland en Italië maken echter geen positieve business case. Daarbij bestaat er de mogelijkheid voor een naheffing bij koerswijziging, wat Defensie dus recentelijk een half miljard heeft gekost vanwege een ongunstige dollarkoers. Er zijn dus wel degelijk risico's, echter voorliggend Statenvoorstel en PWC-rapport zijn zo flinterdun dat een risicoparagraaf ontbreekt. 

Ondanks dat er ook kansen zijn als het onderhoudscentrum voor de F-135 naar Brabant toe komt zoals potentiële bedrijvigheid en werkgelegenheid, betreft het nog steeds maar een bescheiden werkgelegenheidseffect aldus het PWC rapport. En daarbij de overheid creëert geen banen, maar toch wil dit college 22 miljoen euro vastleggen voor maar liefst 30 jaar. Waarom alloceert dit college deze 22 miljoen euro niet bij de schatkist? Het vorig college had als hobby makelaartje spelen, dit college heeft als hobby bankkiertje spelen van Brabants belastinggeld. Voorliggend Statenvoorstel betreft geen taak van de provincie en de PVV ziet dan ook liever dat de 22 miljoen euro ten goede komt aan de Brabantse economie zoals bijvoorbeeld de vrijetijdseconomie of mobiliteit. 

Stemming: tegen, onze fractie heeft zoals gesteld wel degelijk wensen en bedenkingen bij dit voorstel.