Schriftelijke vragen inzake uitnodiging topsport-diner

Geacht College,

Middels het dagbericht van 13 januari jl. is een uitnodiging verspreid van het team CTO Eindhoven (Centrum voor Topsport en Onderwijs) voor een diner[1] met als doel kennis te nemen van de infrastructuur en ambitie in de aanloop naar de komende twee Olympische Spelen en om alvast ‘in Olympische sferen te geraken’. Onder de uitnodiging is onder andere het logo van de Provincie Noord-Brabant geplaatst.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college betrokken bij de organisatie van dit diner door CTO Eindhoven ?
  2. Wat is de toegevoegde waarde van een copieus diner om de provinciale sportambities onder de aandacht te brengen? Zou een informatiebijeenkomst met een 'sportiever' karakter niet veel passender zijn?
  3. Draagt de provincie financieel bij aan de organisatie van dit diner, gelet op het gebruik van het provinciale logo op de uitnodiging? Zo ja, is dit in de vorm van subsidie, sponsoring of anderszins en voor welke bedragen?
  4. Indien de provincie direct of indirect meebetaalt aan dit diner: komen deze kosten uit het provinciale budget voor sport? Zo nee, uit welk budget dan wel? Zo ja, deelt u de mening van de PVV fractie dat dit geld beter voor breedte- en gehandicaptensport benut kan worden in plaats van voor luxe dinerfeestjes?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

 


[1] http://brainps.brabant.nl/actueel/activiteitenkalender/2016/februari/-/media/A94525953439437D80D979EE183E230E.pdf

 

Beantwoording: pdfUitnodiging_topsportdiner_beantwoording_dd_02-02-2016.pdf