Statenvragen Halalzwemmen in Breda en andere Brabantse zwembaden

Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

In diverse media werd eerder deze maand melding gemaakt van islamiserende activiteiten in Brabant.[1] In het Optisport-zwembad Sonsbeeck in Breda wordt op 26 maart een sharia zwemavond voor uitsluitend moslimvrouwen gehouden in totale afzondering, waarbij de ramen volledig worden afgeplakt. Daarbij dienen de vrouwen te voldoen aan strikte kledingvoorschriften op “Halal / Sharee’a” wijze en is er alleen vrouwelijk badpersoneel aanwezig.[2] Deze activiteit wordt gesponsord door een islamitische stichting uit Koeweit.

Ook in zwembad De Ekkerman in Veldhoven wordt dit sharia-zwemmen voor moslimvrouwen op soortgelijke wijze georganiseerd door de Stichting Waqf van de beruchte[3] salafistische Al Furqaanmoskee in Eindhoven.[4]

Daarnaast is er speciaal 'halal zwemmen' voor moslimmannen in Brabantse zwembaden, zoals in Waalwijk[5], Eindhoven[6] en Veldhoven[7], waar vrouwen niet welkom zijn.

 De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

                                                                                                                                                      

  1. Bent u op de hoogte van de plannen voor een sharia-zwemavond in Breda en soortgelijke activiteiten elders in de provincie?
  2. Bent u bekend met de voorwaarden van sharia zwemmen? Deelt u de mening van de PVV Noord-Brabant dat hier sprake is van ontoelaatbare vrouwendiscriminatie?
  3. Het zwembad Sonsbeeck in Breda wordt geëxploiteerd door Optisport, waarmee u een convenant heeft gesloten omtrent veiligheid en hygiëne in Juli 2014. [8] Is voor uw college een organisatie die zulke vrouwendiscriminerende islamisering faciliteert een wenselijke samenwerkingspartner? Bent u bereid om Optisport als uw samenwerkingspartner hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid zich te richten tot de gemeente Breda, als eigenaar van het zwembad, om deze uiting van islamisering tegen te houden? Zo ja, welke maatregelen gaat u concreet nemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u onze mening dat het invoeren en faciliteren van (sekse-)apartheid ongewenst is? Zo ja, op welke wijze gaat u om met deze vorm van islamisering in onze provincie? 
  6. Kunt u een concreet overzicht geven van gemeenten en betreffende zwembaden waar deze vorm van shariazwemmen aan de orde is? Zo nee, waarom niet?
  7. Tijdens deze bijeenkomsten is het verboden voor mannen om zich in deze ruimtes te bevinden. Dat levert een beperking op de arbeidsmogelijkheden van mannen en heeft een impact op hulpverlening bij een calamiteiten. Welke actie gaat u inzetten om deze ongewenste ontwikkeling tegen te houden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks


BIJLAGE 1

BN/de Stem 9 maart 2016

Een avondje halal zwemmen

Een moslima trekt een baantje in een burkini.

foto Valerie Kuypers/ANP

BREDA.

De ramen van zwembad Sonsbeeck in Breda worden zaterdag 26 maart afgeplakt en geblindeerd. Een geheime bijeenkomst? Nee, een avondje halal zwemmen voor moslimvrouwen. Dat is zwemmen volgens de regels van de Islam: met vrijwel het hele lichaam bedekt en dus ook geblindeerde ruiten.

Bijzonder? "Nee, héél normaal", vindt initiatiefneemster Amal van de Stichting Halal Zwemmen. "Gewoon vrouwen die samen sporten en sociaal contact hebben."

Zwembaden zijn voor iedereen het hele jaar toegankelijk. Jullie hebben een moment gereserveerd buiten de reguliere openingstijden.

Waarom een aparte avond?

"Er wordt weinig voor moslima's georganiseerd. Ik wéét hoeveel vrouwen er thuis zitten. Daarom hebben we dit opgezet. Het is sportief én gezond. Gezellig. De keuze is gevallen op een dag in het weekend; de kinderen hoeven dan niet naar school. We willen moslima's uit hun isolement halen, met verder lekker gezellig eten en drinken."

U spreekt over een isolement. Maar is deze zwemavond niet juist een vorm van afscheiding?

"Nee. We hebben vrijheid van school en vrijheid van organisatie. Het is normaal om je kind naar de school te sturen die bij jouw groep hoort. Voor iedereen is wel een vereniging. Voor ons is dit zwemmen op basis van ons geloof. Het is speciaal georganiseerd voor moslimvrouwen. Maar toch: het is niks bijzonders, iedereen is gewoon welkom."

Iedereen?

"Ja, natuurlijk! Mijn schoonmoeder is Nederlands. Die mag komen zwemmen. Toch betekent dit niet dat alleen moslima's naar binnen mogen. Het is best mogelijk om je buurvrouw, vrienden of collega's uit te nodigen, maar ze moeten zich wel houden aan onze regels en aan de dresscode."

En wat is die dresscode?

"Een lang T-shirt met broek tot aan de knieën. Of een burkini. Een bikini of zwempak bedekt de Aurah, dus ook je haar, niet en is niet toegestaan. Dat is eigenlijk hetzelfde als de badmutsen in de jaren '50 en '60 in Nederland."

U wilt de ramen helemaal afplakken. Vanwaar de blindering?

"Zodat we meer privacy hebben. Veel vrouwen zijn daarom al bedekt. Bovendien willen deze moslima's niet dat mensen naar ze kijken."

Waarom zwemmen?

"De derde generatie van moslimmeisjes wil graag zwemmen, maar gaat liever niet naar een algemeen zwembad."

Op de Facebookpagina staat dat Khalida Al Sayer uit Koeweit hoofdsponsor is. Wie of wat is dat?

"Een goede vriendin van mij uit Koeweit. Ik ben geboren en getogen in dat land, vandaar."

En is er belangstelling?

"Ja, van vrouwen uit Breda. Maar ik kan nog niks zeggen over de aanmeldingen. Dat weten we pas op 26 maart."

Is de toegang gratis?

"Nee. Ik betaal kosten voor het gebruik van het zwembad. Dat is een heel groot risico voor mij. Maar ik wil dat de moslima's echt gaan sporten."

DOOR SJOERD MARCELISSEN[1] Bijlage 1

[2] http://halalzwemmen.nl/

[3] http://www.volkskrant.nl/binnenland/eindhoven-weert-zeven-imams-die-geweld-verheerlijken-uit-moskee~a4212673/

[4] https://www.facebook.com/EindhovenseMoslimJongeren/photos/a.1664159387165192.1073741829.1660351307546000/1684096471838150/?type=3&theater en Bijlage 2

[5] http://islamagenda.nl/events/view/rT5aK4eQdntn7zS5u

[6] https://www.facebook.com/ufukgenclik/photos/a.183107665160634.42347.181444345326966/642768889194507/?type=3&theater

[7] http://islamagenda.nl/events/view/NEmtuqnR4qbi4cBJS

[8]http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=49997

 

Beantwoording: pdfHalalzwemmen_Breda_beantwoording_dd_12-04-2016.pdf