PVV Noord-Brabant hekelt tweet gedeputeerde staten

Geacht college,

Op 2 september jl. plaatste gedeputeerde Van den Hout in reactie op en onder vermelding naar statenvragen van de PVV Noord-Brabant het volgende bericht op Twitter:

vdHoutstatenvragen08092016

 

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. In de tweet kwalificeert gedeputeerde van den Hout de PVV-fractie dan wel Statenvragen van de PVV-fractie die nog bij uw college ter beantwoording voorliggen als “onverbloemd fascisme”. Het twitteraccount van de heer Van den Hout is expliciet geprofileerd vanuit zijn functie als gedeputeerde. Gezien het feit dat een lid van het college namens het hele college wordt geacht te spreken, deelt het voltallige college deze kwalificatie ? Zo nee, bent u bereid om krachtig afstand te nemen van de uitlating van de gedeputeerde?


2. Hoe beoordeelt uw college het twittergedrag van betreffende gedeputeerde gezien het onderwerp van de tweet nog te beantwoorden Statenvragen betreft? Bent u bereid om gedeputeerde Van den Hout hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Louis Roks
Joyce Kardol
Maikel Boon
Willem Bakker

 

Beantwoording: pdfTwittergedrag_GS__beantwoording_dd_27-09-2016.pdf