PVV Noord-Brabant: Schandalige en minachtende reactie college op Statenvragen over kindersportweek in moskee Roosendaal

De PVV Noord-Brabant is verbolgen over de beantwoording door het college van GS op Statenvragen over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het bezoek van kinderen aan een moskee in Roosendaal tijdens de kindersportweek. Het college weigert een inhoudelijke reactie te geven op de gestelde vragen, omdat zij deze als ‘suggestief’ en in strijd met artikel 1 van de Grondwet beoordeelt. Ondertussen spreekt GS wél uitdrukkelijk haar steun uit aan de samenwerking met de moskee. PVV-fractievoorzitter Van Hattem: “Het getuigt van pure minachting van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om Statenvragen niet inhoudelijk te beantwoorden.”

De PVV-fractie accepteert deze houding van GS niet en heeft daarom vervolgvragen gesteld, waarin alsnog om een inhoudelijke reactie wordt gevraagd. Daarnaast wil de PVV weten van GS hoe zij op haar beurt de activiteiten van de moskee kan rijmen met artikel 1 van de Grondwet en integratie: “Deze moskee heeft een aparte vrouweningang, wat duidelijk discriminatie is op basis van geslacht. Daarnaast biedt de moskee een podium aan sprekers van salafistische organisaties. Dat is geen integratie, maar islamisering. Door dát te steunen staat ‘college van GS’ hier in Brabant voor ‘college van Geïslamiseerde Staten’ in plaats van college van Gedeputeerde Staten. De islamisering moet stoppen,” aldus de PVV-fractievoorzitter.

Geacht college,

Op 29 september jl. ontving onze fractie de beantwoording van uw college op onze Statenvragen inzake de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het moskeebezoek tijdens de Roosendaalse kindersportweek. Uw reactie roept bij onze fractie de volgende vervolgvragen op:

1) In uw reactie op onze Statenvragen weigert u een inhoudelijk antwoord te geven omdat de vragen naar uw oordeel ‘suggestief’ van karakter zouden zijn. Uit deze houding van uw college spreekt minachting richting democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Wat bezielt dit college om de democratische rechten van leden van Provinciale Staten te schenden? Bent u bereid om aan uw wettelijke plicht (art. 167 lid 3 Provinciewet) te voldoen door de gestelde vragen alsnog inhoudelijk en volledig te beantwoorden?

2) In uw reactie refereert u aan artikel 1 van de Grondwet en aan de Algemene wet gelijke behandeling. Hoe kunt u dit rijmen met het ondersteunen van een moskee die openlijk in strijd handelt met het verbod op discriminatie op grond van geslacht, onder andere door een gescheiden ingang voor mannen en vrouwen in stand te houden?[1]

3) Ook stelt u dat de samenwerking met de moskee bijdraagt aan ‘sociale integratie en wederzijds begrip’. Kunt u uitleggen hoe dit te rijmen is met de activiteiten van deze moskee, zoals een avond over ‘islamitische opvoeding in het Westen’ op 1 mei jl. met imam Remy Soekirman als spreker[2], welke verbonden[3] is aan het salafistische instituut Dar-al-Ilm (waarover eerder Kamervragen[4] zijn gesteld)?[5]

4) Deelt u de mening van de PVV-fractie dat iedere bijdrage aan de islamisering van onze provincie onbehoorlijk, ongepast, en tevens een potentiële aantasting van onze fundamentele westerse vrijheden is? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

Louis Roks

Joyce Kardol

Maikel Boon

Willem Bakker

[1] http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/bordje-vrouweningang-bij-moskee-roosendaal-blijft-hangen-1.4450462

[2] https://www.facebook.com/MICRJongeren/photos/a.406259239452079.94500.353110341433636/1012375535507110/?type=3&theater

[3] http://www.daralilm.nl/het-instituut--2/docenten-trainers

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3178.html

[5] http://ikje.blogspot.nl/2012/02/dar-al-ilm-bruggenhoofd-van-saoedische.html

moskeeroosendaal

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_moskeebezoek_sportservice_beantwoording_dd_18-10-2016.pdf