PVV stelt vragen over schrappen buurtbussen in Land van Heusden en Altena

Op de website van BD de Stem staat een artikel te lezen over het schrappen van lijnen door Arriva, betreffende het Buurtbusvervoer in het Land van Heusden en Altena op zaterdag.[1]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van dit artikel op de website van BN de Stem?
2. In het artikel wordt eerst gesproken over het schrappen van alle Buurtbusritten op zaterdag in het land van Heusden en Altena en in latere instantie alleen specifiek lijn 227 Hank – Waalwijk. Daarom vraagt de PVV fractie zich af wat concessiehouder Arriva nu precies gaat doen op zaterdag met het Buurtbusvervoer in het land van Heusden en Altena, worden alle ritten geschrapt of betreft het alleen de lijn Hank – Waalwijk?
3. Indien de (Buurtbus)lijn 227 vanaf zaterdag 11 december komt te vervallen, wat zijn dan de alternatieven voor de inwoners van de veelal kleine kernen die deze lijn aandoet, om te reizen met het openbaar vervoer op zaterdag?
4. Bent u het met de PVV fractie eens dat het schrappen van Buurtbuslijnen sowieso desastreus is voor de leefbaarheid van de kleine kernen? Zo ja, wat kunt u hier op korte termijn aan doen? Zo nee, waarom niet?
5. Recent is er door de provincie € 200.000,- in een nieuwe overkoepelende naam (Bravo) voor het Brabantse openbaar busvervoer.[2] Bent u het met de PVV eens dat het geld van zulke marketingprojecten beter gestoken had kunnen worden in het Buurtbusvervoer,dat toch al veelal door vrijwilligers bemand wordt en dat de kleine Brabantse kernen met elkaar verbindt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Willem Bakker

[1] http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/te-weinig-reizigers-buurtbus-hank-rijdt-zaterdag-niet-1.6687849?utm_content=&utm_medium=embed&utm_source=www.hetnieuws.in

[2] http://www.bd.nl/regio/brabant/invoering-bravo-bus-kost-brabant-twee-ton-1.6646601

 

Beantwoording: pdfBuurtbus_Heusden_en_Altena_beantwoording_dd_12-12-2016.pdf