PVV Brabant stelt vragen over rol provincie bij integratie asielzoekers

Volgens een persbericht op de website van de provincie bemoeit de provincie zich op directe wijze met en subsidieert zij de integratie van statushouders in Tilburg.[1]

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is integratie van asielzoekers en statushouders een kerntaak van de provincie?

2. Bent u net als de PVV van mening dat de facilitering en subsidiëring van integratie projecten waaronder deze het zoveelste voorbeeld is --net zoals de voorrang bij het krijgen van sociale huurwoningen, de gratis ziektekostenverzekering, de gratis zak geld voor de inrichting van een woning, en de gratis uitkering dat onze eigen Brabanders op de laatste plaats worden gesteld, ook door uw college? Zo nee, hoe kijkt u daar dán tegenaan?

3. Bent u net als de PVV van mening dat de enige goede oplossing is om de mensen in hun eigen regio op te vangen? Zo nee, waarom vindt u het beter om onze eigen burgers -die moeten betalen en de overlast en ellende ervan hebben- op te zadelen met uw 'wir schaffen das'?

4. Bent u bereid om elke vorm van facilitering en subsidiëring van integratieprojecten stop te zetten?

Namens de PVV Noord-Brabant

[1] https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/sport/nieuws-sport/2016/lancering-refugee-team-tilburg-integreren-door-sport.aspx  

 

Beantwoording: pdfIntegratie_asielzoekers_beantwoording_dd_20-02-2017.pdf