Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen Europese gastronomiejaar

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In het Brabants Dagblad d.d. 8 maart 2017(1) is te lezen: ‘’De provincie lijkt meer geld aan het Brabantse gastronomiejaar 2018 uit te gaan geven dan eerder gesteld. Volgens de Bossche burgemeester Ton Rombouts doet de provincie flink 'van dittem', waarbij hij zijn duim over de ring- en wijsvinger wreef.’’ In navolging van onze Statenvragen d.d. 17 mei 2016(2), deze vervolgvragen over de het Europese gastronomiejaar 2018.

1. Klopte de berichtgeving in het BD? Zo ja, is het college het met de PVV eens dat het onbehoorlijk is dat Provinciale Staten niet actief zijn geïnformeerd en uit het Brabants Dagblad moet vernemen dat de provincie schijnbaar toch een flinke duit in het zakje doet voor het Europese gastronomiejaar? Zo nee, waarom niet?

2. In het bidbook (pag. 42)(3) valt te lezen dat het indicatief budget voor de overall programmering van de Brabantse kandidaatstelling €7.000.000 bedraagt. In de beantwoording van Statenvragen op de begroting van 2018 antwoordt het college d.d. 10 januari 2017(4) vervolgens: ‘’Ons deel in de begrote €5.500.000 zal klein zijn maar kan pas later worden’’.‘’Het werkelijke budget nu is opgebouwd uit deze bedragen’’, oftewel €375.000
2016 2017 2018
Provincie Noord-Brabant € 75.000 € 150.000 € 150.000
AgrifFood Capital € 75.000 € 100.000 € 100.000

D66-gedeputeerde Spierings heeft aangegeven dat slechts een klein deel voor rekening van de provincie komt. Inmiddels 2 maanden later blijkt dit college een flinke duit in het zakje te doen voor dit Europese feestje, wat is de hoogte van dit bedrag?
Welke deal heeft dit college hiervoor gesloten met de Bossche CDA-burgemeester Rombouts?

3. De PVV verneemt graag van dit college met welke doelstellingen het Europese gastronomiejaar wordt georganiseerd en hoe deze doelstellingen SMART kunnen worden gemaakt, zodat dit soort elitaire Europese feestjes niet langer een vrijbrief zijn voor dit college om populair te doen met Brabants belastinggeld.

Namens de PVV Noord-Brabant,
Joyce Kardol

(1) http://www.bd.nl/brabant/provincie-doet-flink-van-dittem-voor-gastronomiejaar~aedfbd14/

(2) http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=58437

(3) http://publish.folders.eu/nl/fixed/1038107?token=5192a95d92b79103ec7215ac06829b6e

(4) http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=60953

 

Beantwoording: pdfERG_2018_beantwoording_dd_28-03-2017.pdf