Persbericht: Brabantse PVV vraagt zich af wat provinciale ambtenaar in Rio te zoeken heeft

Geachte college,

Volgens de website van BrabantDC heeft het Hoofd Cultuur en Sport van de provincie Noord-Brabant namens BrabantDC en de provincie deelgenomen aan de zogenaamde Reverse Mission 2017 in DC-regio Rio de Janeiro.[1]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel op de website van BrabantDC?
2. Kunt u aangeven met welk beleidsdoel een ambtenaar van de provincie aanwezig is bij een studiereis in Rio de Janeiro?
3. Welke meerwaarde heeft de aanwezigheid van de provinciale ambtenaar voor de Brabantse burger?
4. Is dit culturele snoepreisje uit belastinggeld betaald? Hoeveel bedragen de kosten?
5. Bent u het met de PVV Noord-Brabant eens dat BrabantDC, dat naar eigen zeggen ‘het creatieve en innovatieve Brabant’ vertegenwoordigt en dat ‘anders kijk[t] en onze verbeeldingskracht gebruik[t] voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken’, deze doelstellingen in Brabant dient na te streven en niet in Brazilië? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met de PVV eens, dat snoepreisjes zoals deze niet horen bij de werkzaamheden van provinciale ambtenaren? Zo nee, waarom niet?
7. Staan er in de komende tijd nog meer buitenlandse reizen gepland voor provinciale ambtenaren die door de provincie gefinancierde cultuurnetwerken of -organisaties vertegenwoordigen? Zo ja, kunt u dit specificeren (bestemming en reden)?
8. Hoeveel van dergelijke buitenlandse reizen hebben sinds het begin van deze Statenperiode (2015) plaatsgevonden? Graag een volledig overzicht met vermelding vanuit welke culturele organisatie en/of project, met welke doelstelling, welke bestemming, aantal deelnemers en kosten.
9. Bent u bereid om onmiddellijk te stoppen met deze buitenlandse culturele snoepreizen op kosten van de belastingbetalende Brabantse burgers? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant

[1] http://nieuws.brabantdc.nl/

 

Beantwoording: pdfAmbtenaar_in_Rio_beantwoording_dd_29-08-2017.pdf