Statenvragen Miljoenen nodig voor Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Geacht college,

Op de website van het Brabants Dagblad staat in een nieuwsbericht van 10 november jl.[1] dat er miljoenen nodig zijn om samenwerking van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch met het bedrijfsleven in gang te zetten. Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1) In het artikel staat: ‘’Er is de komende vijf jaar 9,5 miljoen euro nodig om de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch samen te kunnen laten werken met het bedrijfsleven‘’ en ‘’De gemeente Den Bosch wil ruim 1,3 miljoen euro bijdragen, net als de provincie en de universiteiten van Eindhoven en Tilburg’’. Is dit correct? 

2) Waarom is Provinciale Staten niet door het college geïnformeerd over de aanvullende bijdrage van de provincie aan JADS? 

3) Kan het college een heldere en volledige specificatie geven van de aanvullende €9,5 miljoen? 

4) Op 13 november 2015 hebben de Provinciale Staten besloten over:

€40 miljoen, waarvan €10 miljoen van de Brabantse Essentgelden;

€6,25 miljoen procesgeld waarvan €1,5 miljoen voor de provincie;

€1,5 miljoen subsidie vanuit de provincie aan vastgoedontwikkelaar Kadans;

€15 miljoen voor het verstrekken van een lening. 

Waarom is een aanvullende bijdrage benodigd, waarom was dit voortschrijdend inzicht er niet in 2015 en hoeveel gaat de provincie hieraan bijdragen?

5) In het bericht is te lezen dat in het klooster 77 huurappartementen gemaakt zijn voor (buitenlandse) studenten. Op Omroep Brabant was kortgeleden te lezen dat zo'n 800 studenten nog een kamer zoeken in Den Bosch.[2] Heeft het JADS een voorraad kamers speciaal voor buitenlandse studenten? Zo ja, is het college het met de PVV eens dat Bossche studenten daarmee worden benadeeld en dat dit een onwenselijke situatie is?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Willems-Kardol

[1] https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/miljoenen-nodig-om-samenwerking-universiteit-den-bosch-en-bedrijfsleven-in-gang-te-zetten~a99045ee/

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news/268512752/Tekort+aan+studentenkamers+in+Brabant+Wie+nu+nog+geen+kamer+heeft,+heeft+pech.aspx   

 

Beantwoording: pdfMiljoenen_voor_JADS_beantwoording_dd_28-11-2017.pdf