PERSBERICHT: PVV Brabant hekelt weghalen beveiligers van bussen Arriva: "Niet de vraag óf, maar wanneer slachtoffers gaan vallen"

Geachte college,

Met verbazing heeft de Brabantse PVV-fractie kennis genomen van het nieuwsbericht op de website van Omroep Brabant over het feit dat per 1 januari 2018 Arriva, één van de concessiehouders, een deel van de BOA’s gaat weghalen uit het Brabantse busvervoer.[1]

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft u als college ook kennis genomen van dit artikel op de Omroep Brabant website?
2. Bent u door concessiehouder Arriva van te voren geïnformeerd over het verminderen van het aantal BOA’s op de Brabantse bussen? Zo ja, hoe?
3. In het artikel lezen we dat werknemers van Arriva stellen dat de agressie tegenover chauffeurs duidelijk is toegenomen, maar directeur Anne Hettinga beweert het tegenovergestelde; dat juist dat de agressie is afgenomen. Kunt u aangeven wie hier gelijk heeft en waarom?
4. Zijn er al exacte cijfers beschikbaar over agressie in de Brabantse bussen over het bijna afgelopen jaar 2017? Zo ja, wilt u deze met ons delen? Zo nee, wat vindt u er van dat Arriva, zonder recente en relevante informatie over de agressie in het busvervoer al gaat schrappen in het aantal BOA’s?
5. We lezen ook op de website van Omroep Brabant dat het niet meer contant kunnen betalen in de Brabantse bussen in toenemende mate leidt tot agressie.[2] Bent u net als de PVV van mening dat vanwege het (helaas) recente afschaffen van contant geld in de Brabantse bussen, juist nu het schrappen in het aantal BOA’s ten koste gaat van de veiligheid van buschauffeurs en de passagiers? Zo ja, bent u bereid om met Arriva om de tafel te gaan om dit met hen te gaan bespreken en zo hen er van te overtuigen het genomen besluit te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Willem Bakker

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/272706862/Arriva+haalt+beveiligers+van+bussen,+Niet+de+vraag+%C3%B3f+maar+wanneer+er+slachtoffers+gaan+vallen.aspx 

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news/2726891403/Mishandeling+buschauffeur+in+Oosterhout+niet+meer+kunnen+betalen+met+contant+geld+de+aanleiding.aspx 

 

Beantwoording: pdfArriva_haalt_beveiligers_van_bussen_beantwoording_dd_9-1-2018.pdf