Persbericht PVV NB: Statenvragen inzake buschauffeur die reiziger in rolstoel in de kou laat staan

Geacht college,

Vandaag viel op de site van Omroep Brabant te lezen dat een buschauffeur van Arriva een jongen van 17 in een rolstoel letterlijk in de kou heeft laten staan bij een bushalte in Vught.[1] De PVV is geschrokken van dit soort ronduit asociale gedrag en maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van het Brabantse openbaar vervoer voor mensen met een handicap, temeer omdat de jongen aangeeft dat chauffeurs wel vaker moeilijk doen.

Daarom de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het bovenstaande bericht op de site van Omroep Brabant?

2. Is het college het met de PVV eens dat dit soort gedrag van buschauffeurs in het Brabantse openbaar vervoer volstrekt onacceptabel is? Zo ja, op welke wijze gaat het college dit aan Arriva duidelijk maken?

3. In de OV-visie Brabant valt te lezen dat de hoofddoelstelling voor wat betreft het OV in Brabant bestaat uit drie ambities, te weten: een vraaggericht OV (sluit aan bij de vraag van zoveel mogelijk doelgroepen), een verbindend OV (verbindende schakel tussen mensen) en maatschappelijk verantwoord OV (positief effect op de leefbaarheid).[2] Hoe kan het college het gedrag van buschauffeurs, die weigeren om reizigers in een rolstoel te vervoeren, rijmen met deze ambities?

4. Is het college als concessieverlener bereid om bij Arriva en bij de andere vervoerders nadrukkelijk te eisen dat zij concrete maatregelen nemen om te voorkomen dat reizigers met een handicap letterlijk in de kou moeten blijven staan? Zo ja, welke maatregelen worden met de vervoerders afgesproken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Willem Bakker
Alexander van Hattem

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/2753671153/Buschauffeur+weigert+Stijn+(17)+in+zijn+rolstoel+mee+te+nemen,+laat+hem+in+de+kou+staan.aspx 

[2] https://www.brabant.nl/-/media/38c3cf3976ec4ff6bc7b979fbda5889b.pdf 

 

Beantwoording: pdfArriva_rolstoel_beantwoording_20-3-2018.pdf