PERSBERICHT: Brabantse PVV stelt vragen over voorstel Vliegtaks vliegveld Eindhoven

Geachte college,

De gemeenteraad van Eindhoven heeft een voorstel aangenomen dat ertoe oproept om vanaf 2019 een vliegtaks op Eindhoven Airport in te voeren. Tickets van het vliegveld zouden één euro duurder moeten worden en de opbrengsten van deze taks zouden ten goede moeten komen aan de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.[1]

De PVV Noord-Brabant heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van de wens van de Eindhovense gemeenteraad om voor Eindhoven Airport een vliegtaks in te voeren?
2. Staat het college als aandeelhouder achter de plannen van de gemeente Eindhoven en is de provincie bereid om steun te verlenen aan de invoering van een vliegtaks voor Eindhoven Airport? Zo ja, waarom?
3. Is het college het met de PVV eens dat deze voorgestelde extra belastingmaatregel volstrekt onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college net als de PVV van mening dat de potverterende gemeente Eindhoven zich moet richten op het verlagen van de uitgaven aan allerlei linkse hobby's in plaats van klanten van de luchthaven die voor veel banen in de regio zorgt als melkkoe te gebruiken? Zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/2758461193/Toeslag+op+tickets+Eindhoven+Airport+moet+leefbaarheid+van+omwonenden+verbeteren.aspx 

 

Beantwoording: pdfVliegtaks_Eindhoven_Airport_beantwoording_dd_3-4-2018.pdf