Statenvragen lening aan Noord-Brabants Museum voor aankoop Van Gogh

Geacht college,

Met verbazing heeft de PVV Noord-Brabant kennisgenomen van de berichtgeving over de aankoop van het schilderij 'Stilleven met flessen en schelp' van Vincent van Gogh voor 2,5 miljoen euro door het Noord-Brabants Museum.[1] In de berichtgeving valt te lezen dat de provincie een lening van 1,5 miljoen euro aan het Museum heeft verstrekt om de aankoop te faciliteren.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Kunt u uitleggen waarom Provinciale Staten op geen enkele wijze zijn geïnformeerd over het voornemen van GS om aan het Noord-Brabants Museum een lening van 1,5 miljoen euro te verstrekken voor de aankoop van een schilderij?
2. Waarom heeft het college er dit keer specifiek niet voor gekozen om de fractievoorzitters van PS te consulteren over de aankoop en het verstrekken van een lening, zoals de vorige keer bij de aankoop van een Van Gogh nadrukkelijk wél is gebeurd?
3. Kan het college aangeven of het de controlerende taak van PS nog wel serieus neemt en of er de volgende keer wel weer het democratisch fatsoen kan worden opgebracht om het controlerend orgaan vooraf te informeren bij vergelijkbare beslissingen?
4. Kan het college verder aangeven uit welk budget deze lening is verstrekt en onder welke voorwaarden?

Met vriendelijke groet,

Willem Bakker
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/opnieuw-een-van-gogh-van-2-5-miljoen-naar-noordbrabants-museum-in-den-bosch~a32ef481/ 

 

Beantwoording: pdfLening_aankoop_Van_Gogh_beantwoording_dd_15-05-2018.pdf