Statenvragen inzake 'Palestijns scoutskamp'

Geacht college,

De PVV heeft kennisgenomen van het voornemen van de Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL), een aan het terroristische Hamas[1] gelieerde organisatie[2], om een zogenaamd “scouts"kamp voor jongeren te organiseren op vakantieboerderij De Mussenberg in Loon op Zand.[3]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL), een aan het terroristische Hamas[4] gelieerde organisatie[5], om een "scouts"kamp voor 8-13 jarigen te organiseren in Loon op Zand, zie tevens de bijlage?

2. De PGNL is via o.a. bestuurder Amin Abou Rashed verbonden aan de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Rashed is een notoire fondsenwerver voor de Palestijnse terreurorganisatie Hamas[6] en roept op zijn facebook zijn volgers op om zich in te schrijven voor het kamp van PGNL.[7] 
Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat het onbestaanbaar is dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de islamitische haatideologie van Hamas wordt verspreid, een ideologie die onder andere propageert dat Israël, een bondgenoot van Nederland en belangrijke handelspartner van de provincie, van de kaart moet worden geveegd?[8] Zo nee, waarom niet?

3. Het thema van het jongerenkamp luidt "Jeruzalem onze hoofdstad". Is het college net als de PVV van mening dat een Palestijns jongerenkamp voor 8-13 jarigen dat als thema 'Jeruzalem onze hoofdstad' draagt, feitelijk een politiek-ideologisch indoctrinatie trainingskamp is? Zo nee, hoe zou het college dít thema voor een jongerenkamp dan willen duiden?

4. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat koste wat kost moet worden voorkomen dat een aan Hamas gelieerde organisatie jongerenkampen in Noord-Brabant kan organiseren? Zo nee, waarom niet?

5. Is GS bereid om de burgemeester van Loon op Zand en alle betrokken instanties op te roepen om dit kamp geen doorgang te laten vinden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-hamas-blijft-op-lijst-van-terreurorganisaties-~b85a07cd/ 

[2] http://www.carelbrendel.nl/2017/09/19/hamas-aanhang-grijpt-de-macht-binnen-organisatie-nederlandse-palestijnen/ 

[3] https://twitter.com/Prof_DAH_Vintik/status/1039486360783138816 

[4] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-hamas-blijft-op-lijst-van-terreurorganisaties-~b85a07cd/ 

[5] http://www.carelbrendel.nl/2017/09/19/hamas-aanhang-grijpt-de-macht-binnen-organisatie-nederlandse-palestijnen/ 

[6] http://www.carelbrendel.nl/2017/08/14/amin-abou-rashed-versterkt-pro-hamas-beweging-met-syrische-palestijnen/ 

[7] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1541752865971169&set=a.100865850059885&type=3&theater 

[8] https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/10/hamas-wil-israel-vernietigen-ook-na-verzoening-palestijnen-552378/ 

BIJLAGE:

hamaskamp

 

Beantwoording: pdfPalestijns_Scoutskamp_beantwoording_dd_09-10-2018.pdf