Statenvragen Albanezen mishandelen vrachtwagenchauffeur

Geacht college,

Volgens BN de Stem[1] raakten gisteren zeven Albanezen slaags met een vrachtwagenchauffeur nadat ze in zijn vrachtauto wilden klimmen om op die manier als asielzoeker naar Engeland te reizen.
Het zoveelste voorval met illegale verstekelingen is reden voor de volgende Statenvragen:

1. Recent stelde de PVV Noord-Brabant vragen[2] over de grote problematiek met betrekking tot illegale verstekelingen in de regio Moerdijk, waar het zelfs zo uit de hand loopt dat de burgemeester van Moerdijk bij de minister van Justitie en Veiligheid heeft moeten aankloppen.
Nu lezen we alweer over het volgende incident1, waar zeven Albanezen zijn ontdekt bij hun poging om een vrachtwagen bij Moerdijk binnen te dringen en op hun vlucht de chauffeur en medewerkers van een bedrijf hebben mishandeld.

Is het college op de hoogte van dit laatste incident in Moerdijk?

2. In antwoord[3] op onze eerdere Statenvragen gaf het college aan dat het de oproep van de burgemeester van Moerdijk om het visumvrije reizen te beëindigen niet wilde steunen omdat dit ‘geen provinciale bevoegdheid of aangelegenheid’ zou zijn.

a. Kan het college aangeven waarom het ondersteunen van een oproep van een burgemeester over een knellend en groot probleem in onze provincie niet uw aangelegenheid zou zijn?
b. Handhaaft het college zijn standpunt dat deze problematiek geen provinciale aangelegenheid is, nu zelfs de factor fysiek geweld aan de problematiek is toegevoegd doordat een vrachtwagenchauffeur door vier asielzoekers is belaagd? Zo ja, waarom dan?
c. Kan het college duiden op welk moment volgens het college de problematiek van de inklimmers wél een provinciale aangelegenheid wordt?

3. Blijft het college ook na dit incident nog altijd achter de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid', de Brabantse vertaling van het "wir schaffen das" van Merkel, staan?

4. Blijft het college ook na dit incident nog steeds achter zijn uitspraak “[e]r is geen sprake van Calaistaferelen in Moerdijk”, zoals het college aangaf in de beantwoording op de eerdere PVV-statenvragen hierover3?

5. In de beantwoording op eerdere statenvragen gaf het college aan geen actie te hebben ondernomen richting het bestuur van het Havenbedrijf teneinde het inklimmen tegen te gaan.

Vindt het college de passieve houding die het college inneemt zoals blijkt uit de beantwoording op vraag 2, nog steeds gepast in het licht van de berichtgeving van gisteren? Zo nee, wat gaat het college concreet ondernemen?

6. In de beantwoording verwijst het college naar het antwoord van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf rapporteert over 'integraal veiligheidsbeleid', waarbij beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Gesproken wordt over hekwerken, poorten, natuurlijke barrières en camerasystemen om te voorkomen dat personen zich toegang tot schepen kunnen verschaffen. Vervolgens beschrijft het Havenbedrijf dat er geen aanwijzingen zijn dat inklimming binnen de haven Moerdijk plaatsvindt, fijntjes gevolgd door de slotopmerking dat er wel diverse malen migranten zijn aangetroffen in vrachtwagens op de terminals binnen het havengebied.

a. Is het college net als de PVV van mening dat zowel het Havenbedrijf alsook het college de plank volledig misslaan met tegelijkertijd melden dat het inklimmen geen probleem is, maar dat er wel migranten zijn aangetroffen in vrachtwagens op het haventerrein?

b. Is het college net als de PVV van mening dat het het college zou sieren om een actieve houding aan te nemen als een soortgelijk probleem binnen de problematiek waarover u wordt bevraagd wordt gesignaleerd?

c. Wat gaat het college doen aan de problematiek van illegale migranten op het terrein van het havenbedrijf?

7. Ten aanzien van de berichtgeving van gisteren, is het college bereid om bij de minister van Justitie en Veiligheid opheldering te vragen over hoe het kan dat twee van de verdachten al eerder met de Vreemdelingenpolitie in aanraking zijn gekomen zijn gekomen en nu toch weer vrij rondlopen en onze provincie onveilig kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college inmiddels wél bereid om er alles aan te doen, inclusief het aandringen op het sluiten van de grenzen, om te voorkomen dat de situatie in Moerdijk met betrekking tot illegale verstekelingen en geweldsincidenten nog verder verslechterd? Zo ja, kunt u concretiseren wát u gaat ondernemen en op welke termijn?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/moerdijk/zeven-verstekelingen-raken-slaags-met-vrachtwagenchauffeur-na-ontdekking-in-moerdijk~ac699630/ 

[2] https://pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1825-statenvragen-calais-taferelen-in-moerdijk 

[3] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=64585 

 

Beantwoording: pdfAlbanezen_mishandelen_chauffeur_beantwoording_dd_23-10-2018.pdf