Vervolgvragen Palestijns scoutskamp Loon op Zand

Geacht college,

De PVV heeft onlangs statenvragen gesteld over het voornemen van de Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL), een aan het terroristische Hamas[1] gelieerde organisatie[2], om een zogenaamd “scouts"kamp voor jongeren te organiseren op vakantieboerderij De Mussenberg in Loop op Zand.[3] 
Uw reactie ontvingen wij op 9 oktober.

Deze vragen leiden tot de volgende vervolgvragen:

1. Wij vestigden uw aandacht op het feit dat de PGNL via o.a. bestuurder Amin Abou Rashed verbonden is aan de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Rashed is een notoire fondsenwerver voor de Palestijnse terreurorganisatie Hamas[4] en roept op zijn facebook zijn volgers op om zich in te schrijven voor het kamp van PGNL.[5]
De PVV heeft u gevraagd of u net als de PVV van mening bent dat het onbestaanbaar is dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de haatideologie van Hamas wordt verspreid, een ideologie die onder andere propageert dat Israël, een bondgenoot van Nederland en belangrijke handelspartner van de provincie, van de kaart moet worden geveegd[6].
U beantwoordt deze vraag door te stellen dat dit een bevoegdheid van de gemeente is, en geeft dus geen antwoord op de vraag.
Bent u net als de PVV van mening bent dat het te gek voor woorden is dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de haatideologie van Hamas wordt verspreid?

2. Wij vroegen het college of zij net als de PVV van mening is dat een Palestijns jongerenkamp voor 8-13 jarigen dat als thema 'Jeruzalem onze hoofdstad' draagt, feitelijk een politiek-ideologisch indoctrinatie trainingskamp is. Ook daarop verwijst het college zonder de vraag te beantwoorden naar de bevoegdheid van de gemeente.
Deelt het college de mening van de PVV dat een Palestijns jongerenkamp voor 8-13 jarigen dat als thema 'Jeruzalem onze hoofdstad' draagt, feitelijk een politiek-ideologisch indoctrinatie trainingskamp is? Zo nee, hoe zou het college dít thema voor een jongerenkamp dan willen duiden?

3. Accommodatie de Mussenberg wordt via VisitBrabant aanbevolen als groepsaccommodatie voor kinderen. In hoeverre vindt het college het wenselijk dat accommodaties waar groepen met een link met een terroristische organisatie verblijven worden vermeld op VisitBrabant?

4. Op de pagina van de facebookadministrator van het kamp, Ahmad Mahmoud, is een filmpje te zien over hoe islamitische kinderen op een suggestieve wijze worden 'geïnterviewd' waarbij de haat jegens Israël en het niet erkennen van de staat Israel centraal staan[7].

scoutskamp

Vindt het college het acceptabel dat iemand als Mahmoud (notoir Israël-hater) meehelpt aan het organiseren van Palestijnse jongerenkampen in Brabant? Zo ja, kunt u dat toelichten?

5. Op de facebookpagina van de Palestijnse scouts deelt Ahmad Mahmoud een filmpje waarin Israël als een gewelddadige moordlustige natie wordt weggezet[8] die onschuldige vrouwen en kinderen vermoordt: https://www.facebook.com/hamada.mahmoud.198/videos/635997376761382/ 
Vindt het college het nog steeds wenselijk dat een Palestijns indoctrinatiekamp in Brabant wordt georganiseerd? Zo ja, kunt u dat toelichten?

6. Een van de gasten van het Palestijnse kinderkamp in Loon op Zand is Mohammed AlQadi . Mohammed AlQadi[9] maakt er geen geheim van een hartgrondige haat jegens Israël te koesteren[10], kreeg in de VS reeds een inreisverbod en schudde vriendschappelijk de hand met de Turkse dictator Erdogan[11]. Kan het college aangeven hoe het bezoek van deze Israël-hater een positieve bijdrage aan het Palestijnse kinderkamp levert?

7. Volgens een artikel in BD[12] "blijkt volgens de gemeente uit het onderzoek door veiligheidsdiensten op geen enkele wijze dat het kinderkamp wordt georganiseerd met een terroristisch doel."
Kan het college aangeven of behalve een check op terrorismedoeleinden, ook een check op indoctrinatie heeft plaatsgevonden?

8. Is het college het met de PVV eens dat de laffe wijze waarop het college de vragen van de PVV beantwoordt in combinatie met dit soort bevindingen schadelijk zijn voor de uitstekende economische samenwerking van Noord-Brabant met Israël? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw een Palestijns kinderindoctrinatiekamp in Brabant kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

 

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-hamas-blijft-op-lijst-van-terreurorganisaties-~b85a07cd/ 

[2] http://www.carelbrendel.nl/2017/09/19/hamas-aanhang-grijpt-de-macht-binnen-organisatie-nederlandse-palestijnen/ 

[3] https://twitter.com/Prof_DAH_Vintik/status/1039486360783138816 

[4] http://www.carelbrendel.nl/2017/08/14/amin-abou-rashed-versterkt-pro-hamas-beweging-met-syrische-palestijnen/ 

[5] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1541752865971169&set=a.100865850059885&type=3&theater 

[6] https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/10/hamas-wil-israel-vernietigen-ook-na-verzoening-palestijnen-552378/ 

[7] https://www.facebook.com/hamada.mahmoud.198/videos/vb.100010533768398/714796908881428/?type=2&video_source=user_video_tab 

[8] https://www.facebook.com/hamada.mahmoud.198/videos/635997376761382/ 

[9] https://twitter.com/1_2tje/status/1053238795670355969 

[10] https://www.facebook.com/AlqadiMohamad/ 

[11] https://www.dailysabah.com/istanbul/2017/11/12/palestinian-athlete-barred-from-us-runs-in-istanbul-marathon-meets-erdogan 

[12] https://www.bd.nl/loon-op-zand/burgemeester-hanne-van-aart-staat-palestijns-scoutingkamp-loon-op-zand-toe~a25ff60d/ 

 

Beantwoording: pdfPalestijns_Scoutskamp_vervolgvragen_beantwoording_dd_13-11-2018.pdf