Vervolgvragen 2 ‘Palestijnse Scoutskamp’ in Loon op Zand

Geacht college,

De PVV heeft onlangs tweemaal statenvragen gesteld over het voornemen van de Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL), een aan het terroristische Hamas[1] gelieerde organisatie[2], om een zogenaamd “scouts"kamp voor jongeren te organiseren op vakantieboerderij De Mussenberg in Loop op Zand.[3] 
Uw reactie ontvingen wij respectievelijk op 9 oktober en op 14 november.

Deze vragen leiden tot de volgende vervolgvragen:

1. Wij vroegen u:
<< Wij vestigden uw aandacht op het feit dat de PGNL via o.a. bestuurder Amin Abou Rashed verbonden is aan de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Rashed is een notoire fondsenwerver voor de Palestijnse terreurorganisatie Hamas[4] en roept op zijn facebook zijn volgers op om zich in te schrijven voor het kamp van PGNL.[5] 
De PVV heeft u gevraagd of u net als de PVV van mening bent dat het onbestaanbaar is dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de haatideologie van Hamas wordt verspreid, een ideologie die onder andere propageert dat Israël, een bondgenoot van Nederland en belangrijke handelspartner van de provincie, van de kaart moet worden geveegd[6].
U beantwoord deze vraag door te stellen dat dit een bevoegdheid van de gemeente is, en geeft dus geen antwoord op de vraag.
Bent u net als de PVV van mening bent dat het te gek voor woorden is dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de haatideologie van Hamas wordt verspreid?>>

Uw college antwoordt het niet aan de orde te vinden om inhoudelijk op de vragen in te gaan.

a. Is het college net als de PVV van mening dat het bestuurlijk onfatsoenlijk is om vragen vanuit de volksvertegenwoordiging niet te willen beantwoorden?
b. Zo nee, waarom dan niet?
c. Kan het college benoemen welke criteria zij hanteert voor het in behandeling nemen van vragen? Graag een volledige en feitelijke uiteenzetting.
d. Is het college net als de PVV van mening dat het getuigt van bestuurlijke lafheid om vragen van volksvertegenwoordigers niet te willen beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

2. U schrijft als argumentatie voor het inhoudelijk niet willen reageren op onze vraag: "Mede genoodzaakt vanwege de onnauwkeurige en onzakelijke inhoud/presentatie van de betreffende vragen".

a. Kan uw college concreet aangeven welke onnauwkeurige inhoud zij in de vraagstelling heeft aangetroffen?
b. Kan het college aangeven welke feiten uit hetgeen de PVV heeft geschetst, zoals bovenstaand wederom weergegeven, onnauwkeurig zijn?
c. Indien er feitelijke onjuistheden dan wel onnauwkeurigheden in onze vragen dan wel geschetste feitelijkheden zitten, kan het college dan aangeven wát er onnauwkeurig is aan hetgeen gesteld?

3. Graag ontvangen wij, gekozen volksvertegenwoordigers, een inhoudelijk antwoord op de vragen 2 tot en met 9.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-hamas-blijft-op-lijst-van-terr eurorganisaties-~b85a07cd/ 

[2] http://www.carelbrendel.nl/2017/09/19/hamas-aanhang-grijpt-de-macht-binnen-organisatie-nederlandse-palestijnen/ 

[3] https://twitter.com/Prof_DAH_Vintik/status/1039486360783138816 

[4] http://www.carelbrendel.nl/2017/08/14/amin-abou-rashed-versterkt-pro-hamas-beweging-met-syrische-palestijnen/ 

[5] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1541752865971169&set=a.100865850059885&type=3&theater 

[6] https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/10/hamas-wil-israel-vernietigen-ook-na-verzoening-palestijnen-552378/https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-hamas-blijft-op-lijst-van-terr eurorganisaties-~b85a07cd/ 

 

Beantwoording: pdfPalestijns_Scoutskamp_vervolgvragen_2_beantwoording_dd_18-12-2018.pdf