PVV Noord-Brabant eist maatregelen na beelden van dierenmishandeling bij Nuenense varkensfokker

De Brabantse PVV is flink geschrokken van beelden die vrijdag zijn verspreid van dierenmishandeling bij varkensfokkerijen in het Brabantse Nuenen en het Gelderse Lunteren. Te zien is een biggetje dat geen vel meer op zijn rug heeft, dat biggen in kratten worden gegooid en krijsen wanneer hun staarten onverdoofd worden afgesneden.

“De meeste veehouders in Brabant hebben een hart voor dieren en er zijn op het gebied van dierenwelzijn de afgelopen jaren veel goede stappen genomen, maar helaas laten dit soort beelden zien dat er nog altijd volhardende dierenbeulen in de veehouderijsector opereren”, aldus woordvoerder Maikel Boon.

De PVV wil dat dit soort dierenmishandeling keihard wordt aangepakt en spoort daarom het provinciebestuur aan om al het mogelijke te doen om voorvallen zoals die in Nuenen in de toekomst te voorkomen. ´Te denken valt daarbij aan het ontwikkelen van beleid op gebied van welzijn en het ontwikkelen van instrumentarium zoals een Brabants keurmerk dat een garantie op diervriendelijkheid afgeeft´ aldus PVV-Statenlid Joyce Willems-Kardol.

 

Geacht college,

Er zijn schokkende beelden naar buiten gebracht van mishandelde varkens in stallen, waaronder in Nuenen. Op de beelden is een biggetje te zien dat geen vel meer op zijn rug heeft, dat biggen in kratten worden gegooid en krijsen wanneer hun staarten onverdoofd worden afgesneden. De PVV Noord-Brabant reageert met afschuw op de beelden en stelt hierover de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van de gruwelbeelden[1] van de varkensfokkerij in het Brabantse Nuenen en Gelderse Lunteren?
2. Uit eerdere inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt het beeld bevestigd dat er nog steeds veel mis is bij varkensfokkerijen. Herkent dit college dit beeld in Brabant? Zo nee, waarom niet?
3. Wetgeving verplicht boeren stallen dagelijks te inspecteren en zieke en gewonde dieren onmiddellijk te verzorgen. Is dit college bereid om met alle partners, waaronder de NVWA en dierenpolitie, in gesprek te gaan om te voorkomen dat dierenmishandeling nog plaatsvindt in de Brabant?
4. Provincie Noord-Brabant gaat veehouders financieel steunen die hun stal uitbreiden ten behoeve van een dierenwelzijnskeurmerk Beter leven. Deelt dit college de mening van de PVV dat eerder veroordeelde dierenbeulen niet in aanmerking mogen komen voor de Brabantse subsidieregelingen[2]?
5. Is het college bereid om een eigen Brabants keurmerk te ontwikkelen, welke garant staat voor diervriendelijkheid?
6. Op welke wijze kan dit college de NVWA ondersteunen bij de controle op dierenwelzijn?
7. Op welke wijze kan dit college de dierenpolitie ondersteunen bij de controle op dierenwelzijn?
8. Gaat in 2019 dierenwelzijn prioriteit krijgen bij dit college door het ontwikkelen van een Brabants beleid op dierenwelzijn of gaan we het komende jaar meer van dit soort verschrikkelijke wantoestanden meemaken?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Joyce Willems-Kardol

[1] https://vimeo.com/304766657 

[2] https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/05/brabant-steunt-verbetering-dierenwelzijn-financieel 

 

Beantwoording: pdfDierenmishandeling_varkenshouders_beantwoording_dd_18-12-2018.pdf