Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen over steviger aanpakken stroperij in Brabant

Geacht college,

Vrijdagnacht 21 december zijn twee stropers aangehouden in het buitengebied van Veldhoven[1]. De mannen waren met een geweer met geluidsdemper aan het jagen op wild. Uit onderzoek blijkt dat ze het wild verhandelden en dat ze zelfs op bestelling gingen schieten. Boswachters hebben al eerder aangegeven dat er in Brabant nog steeds veel gestroopt wordt.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van de arrestatie van twee stropers in het buitengebied van Veldhoven?

2. Volgens het bericht van de politie was bij deze arrestatie sprake van nauwe samenwerking tussen BOA’s en de politie.[2] Kan het college aangeven of hier sprake was van bij de SSiB betrokken BOA’s? Deelt het college de conclusie van de PVV-fractie dat deze gezamenlijke actie aantoont dat intensieve samenwerking tussen politie en BOA’s effectief is? Is het college derhalve bereid om de samenwerking bij toezicht en handhaving in het buitengebied tussen de SSiB en de politie verder te versterken, te intensiveren en met alle benodigde middelen proactief te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

3. De ODBN stelt over wildstroperij: “De mogelijkheden van SSiB om dit aan te pakken zijn gering.”[3] 
Deelt dit college de mening van de PVV en vele boswachters[4] dat de pakkans van stropers veel te laag is? Zo nee, waarom niet? Is dit college, gelet op de rol van de SSiB bij de aanpak van stroperij, bereid om maatregelen te nemen om de mogelijkheden voor SSiB om stroperij aan te pakken te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college, vanuit haar betrokkenheid bij de uitvoering van de Wet natuurbeheer en daarmee het faunabeheer, de mening van de PVV dat de straffen, voornamelijk boetes en taakstraffen[5][6], die stropers opgelegd krijgen veel te laag zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven in hoeverre zij het faunabeheer handhaafbaar acht als de straffen op stroperij veel te laag zijn? Is dit college vanuit haar rol als uitvoerder van het faunabeheer bereid om met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan en te verzoeken om de straffen op stroperij fors te verhogen? Zo nee, waarom niet?

6. De vigerende provinciale Nota Faunabeheer van 18 april 2017 stelt (p. 22): “In verband met de verbreding van de taken door de Wet natuurbescherming wordt in 2017 de toezichtsmethodiek door de ODBN herzien. De invulling van het zogenoemde ‘vrije veld toezicht’ zal daarbij verder worden ontwikkeld, in aanvulling op de oog- en oorfunctie van het netwerk Samen sterk in Brabant (Ssib) waarin diverse handhavingspartners in het buitengebied zijn verenigd.”[7] Kan GS aangeven welke concrete stappen sindsdien zijn ondernomen om het toezicht te verbeteren, waaronder het ‘vrije veld toezicht’? Kan GS daarbij specifiek aangeven in hoeverre in dit kader aandacht wordt geschonken aan het aanpakken van stroperij?

7. Is dit college bereid om te onderzoeken wat in de faciliterende rol mogelijk is om stroperij in het buitengebied effectiever te bestrijden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/brabant/het-wild-in-de-brabantse-bossen-is-vogelvrij~ab4bc7c3/ 

[2] https://www.politie.nl/nieuws/2018/december/24/09-stropers-duo-loopt-in-de-val.html 

[3] https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib-stroperij 

[4] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2907158/Stropersduo-schiet-wild-op-bestelling-mannen-op-heterdaad-betrapt-in-Veldhoven 

[5] https://www.ad.nl/amersfoort/stropers-kootwijkerbroek-niet-bestraft-als-criminelen~aa2fbd82/ 

[6] https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2018:3373 

[7] https://www.brabant.nl/-/media/bccbcb62ac664d2ba90c307895c2197e.pdf 

 

Beantwoording: pdfStropers_aanpakken_beantwoording_dd_22-01-2019.pdf