PVV Noord-Brabant wil dat provinciebestuur ingrijpt bij veroordeelde varkenshouder

Naar aanleiding van een item van het actualiteitenprogramma EenVandaag van 4 april, heeft de Brabantse PVV vragen gesteld over de activiteiten van varkenshouder Adriaan Straathof in de provincie Noord-Brabant. Straathof - in Duitsland veroordeeld voor dierenmishandeling met beroepsverbod tot gevolg en in Nederland al veelvuldig beboet - is volgens EenVandaag bezig zijn varkensimperium uit te breiden. In Noord-Brabant heeft Straathof zijn hoofdkantoor en twee stallen.

De PVV wil dat het college van GS Straathof hard aanpakt. "De heer Straathof heeft in Duitsland een houdverbod voor alle dieren, zelfs voor een hond. De PVV wil dat er alles aan wordt gedaan om dierenbeulen het werk onmogelijk te maken en daarom moeten de activiteiten van Straathof in onze provincie ook nauwlettend worden gemonitord", aldus woordvoerder Maikel Boon. "We willen van het college weten of de Brabantse omgevingsdiensten en de NVWA regelmatig de bedrijven van Straathof controleren en of de provincie kritisch is geweest bij het verlenen van de benodigde vergunningen. Dit soort dierenbeulen geven onze Brabantse hardwerkende en diervriendelijke boeren een slechte naam en mensen als Straathof kunnen we dan ook missen als kiespijn."

 

Geacht college,

De beruchte varkenshouder Adriaan Straathof is volgens EenVandaag bezig om zijn imperium van varkenshouderijen in Nederland fors uit te breiden.[1] Straathof heeft in Duitsland een beroepsverbod vanwege ernstige dierenmishandeling en ook in Nederland zijn de afgelopen jaren op zijn bedrijven ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn geconstateerd. Op het kaartje bij het artikel van EenVandaag is te zien dat Straathof ook twee stallen in de provincie Noord-Brabant heeft, in Hoeven en Lierop Tevens is de hoofdvestiging van het bedrijf van Straathof, Sebava BV, gevestigd in Veghel.[2]

Daarom de volgende Statenvragen:

1. Is het college bekend met de praktijken van de in Duitsland veroordeelde dierenmishandelaar Adriaan Straathof en is het college tevens op de hoogte van zijn twee bedrijven en de hoofdvestiging van Sebava BV in onze provincie?
2. De provincie heeft in 2015 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend aan Straathofs bedrijf voor wijziging/uitbreiding van een veehouderij in Hoeven.[3] Kan GS als bevoegd gezag voor deze veehouderij aangeven op welke wijze en met welke frequentie inspecties door de Omgevingsdienst plaatsvinden bij dit bedrijf? Kan GS aangeven of inspecteurs van de Omgevingsdienst eventuele bij deze inspecties vermoedelijke misstanden rond dierenwelzijn melden bij de NVWA (of andere bevoegde instanties)? Kan het college tevens aangeven of er bij de bedrijven van Straathof in onze provincie dergelijke misstanden zijn geconstateerd?
3. Het bedrijf van Straathof in Lierop heeft SDE+ subsidie (rijkssubsidie duurzaamheid) voor zonnepanelen.[4] Kan GS uitsluiten dat de bedrijven van Straathof subsidies ontvangen in het kader van de Brabantse energieagenda? Indien de provincie toch (duurzaamheids)subsidies mocht verlenen aan Straathof, hoe verhoudt dit zich met de doelstellingen van de BZV? Kan GS aangeven of er door of namens de provincie nog meer subsidies of vergunningen aan Sebava BV verstrekt zijn? Zo ja, kunt u een overzicht verstrekken van alle door de provincie aan Sebava BV verstrekte subsidies en vergunningen?
4. Is het college het met de PVV eens dat de meeste varkenshouders/-boeren juist wel heel goed met hun dieren omgaan en dat dezen een slechte naam krijgen dankzij notoire dierenbeulen als Adriaan Straathof?
5. Is het college het met de PVV eens dat de provincie er alles aan moet doen om dierenbeulen het werk onmogelijk te maken? Zo ja, welke middelen denkt het college in te kunnen zetten om een einde te maken aan de activiteiten van Straathof in Brabant?
6. In het artikel van EenVandaag valt tevens te lezen dat er in 2017 slechts drie controles van de NVWA zijn geweest bij de Nederlandse bedrijven van Straathof en dat er daarna helemaal geen controles meer zijn geweest. Kan het college aangeven of het voor de provincie mogelijk is om aan te sturen of aan te dringen op een verhoogde frequentie van controles op de Brabantse bedrijven van Straathof? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/varkensbaron-met-beroepsverbod-in-duitsland-breidt-imperium-in-nederland-uit/ 

[2] Sebava BV, KVK 11044001: https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=110440010000 

[3] https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen/vergunning-detail?id=707b81e6-cbc3-48ed-9cc6-1d3d46f030f9 

[4] Zie p. 18 in bijlage bij motie: https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=903415 

 

Beantwoording: pdfBeroepsverbod_varkensboer_beantwoording_dd_7-5-2019.pdf