Statenvragen moderne dieselmotoren

Geacht college,

Op de website van Trouw lazen wij in een artikel[1] onder meer: “Volgens Brits onderzoek in opdracht van het Duitse autoblad Auto Motor und Sport maken auto’s met moderne dieselmotoren de lucht vaak zelfs schoner”. De fractie van de PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel?

2. Is het college bereid zich nader te laten informeren door het Zero Emissions Lab van de TU/e inzake de vervuiling door – en indien mogelijk ook de kosten van - zowel elektrische als de nieuwste generatie dieselvoertuigen? Zo ja, bent u bereid om op korte termijn daartoe actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV-fractie eens dat indien de nieuwste dieselvoertuigen net zo schoon zijn als, of zelfs schoner zijn dan de elektrische, de dieselvoertuigen de voorkeur zouden moeten genieten omdat dit zowel qua rijbereik als vernieuwing van infrastructuur (laadpalen, wegdekslijtage, elektriciteitsnetverzwaring) aanzienlijk gunstiger en goedkoper is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om dan ook het beleid ten aanzien van het stimuleren van zowel elektrisch autovervoer als elektrisch busvervoer te heroverwegen indien blijkt dat de nieuwste dieseltechnologie niet slechter en mogelijk zelfs beter is voor de luchtkwaliteit?
(Ook door het veel lagere gewicht van het voertuig en daarmee verminderde uitstoot van (ultra-)fijnstof door banden- en wegdekslijtage) Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.trouw.nl/economie/zijn-dieselwagens-viespeuken-nieuwe-modellen-maken-de-lucht-zelfs-schoner~b9f8d37e/ 

 

Beantwoording: pdfSchone_dieselmotoren_beantwoording_dd_24-9-2019.pdf