Asieltuig terroriseert buschauffeurs

Geacht college,

Asieltuig rooft en steelt niet alleen, het terroriseert ook nog eens buschauffeurs, aldus een artikel op de website van Omroep Brabant[1]. Onacceptabel wat de PVV betreft!
Daarom de volgende vragen:

1 Asieltuig rooft en steelt niet alleen, het terroriseert ook nog eens buschauffeurs, aldus een artikel op de website van Omroep Brabant . Heeft het college het artikel gelezen en klopt volgens u de inhoud? Zo nee, waarom niet?

2 Hebben de concessiehouders of andere partijen u geïnformeerd over de wantoestanden op deze buslijn 99? Zo ja, wanneer en welke actie heeft u ondernomen? Zo nee, hoe gaat u Arriva hierop aanspreken?

3 Volgens het artikel spelen de wantoestanden al wekenlang. Kan het college aangeven sinds wanneer het college bekend was met deze problematiek en waarom PS hierover niet eerder is geïnformeerd?

4 Wat gaat het college (al dan niet in samenspraak met het Gelders college) doen om per direct een einde te maken aan de wantoestanden op lijn 99?

5 Kan het college aangeven of in hoeverre deze met overlastgevende asielzoekers ook speelt op andere buslijnen in onze provincie?

6 Wat gaat het college doen aan de overlast met laffe berovingen, talloze winkeldiefstallen en nu dit schandaal? Wanneer start u daar mee?

7 Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat dit criminele asieltuig niks in onze Brabantse bussen te zoeken heeft, maar zo snel mogelijk ons land moet verlaten? Is het college bereid om bij het kabinet met spoed aan te dringen op stevige maatregelen, waaronder uitzetting?

8 Kan het college aangeven door wie de extra beveiligers worden betaald? Betaalt de provincie hier direct of indirect via de vervoersmaatschappijen aan mee?

9 Kan het college aangeven wat het college -met een gedeputeerde met de portefeuille veiligheid nota bene- tot nu toe met deze situatie heeft gedaan en nog gaat doen om de veiligheid van onze chauffeurs en reizigers te beschermen?

10 Kan het college specifiek aangeven of en in hoeverre er maatregelen worden genomen vanuit de portefeuille veiligheid? Zo nee, waarom niet?

11 Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat gelet op deze volstrekt onacceptabele asielterreur er geen sprake is van vluchtelingen op zoek naar veiligheid, maar het onveilig maken van ons land door agressief asieleisend tuig, wat geen opvang moet worden geboden? Is het college dan ook bereid om bij het kabinet aan te dringen de AZC’s voorgoed te sluiten en onze grenzen dicht te gooien voor asieleisers? Zo nee, waarom niet?

12 Kan het college aangeven wanneer de grens is bereikt van de voortdurende overlast? Wanneer is het moment bereikt dat het college net als de PVV zegt 'genoeg is genoeg', en dan ook de daad bij het woord voegt?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg
Alexander van Hattem

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3142352/Buschauffeurs-in-Grave-al-weken-belaagd-door-groepje-asielzoekers-vervoerder-zet-beveiligers-in 

 

Beantwoording: pdfoverlast_door_reizigers_beantwoording_dd_11-2-2020.pdf