Statenvragen Natuur vernietigd vanwege aanleg Windturbinepark De Pals

Geacht college,

Op de site van het ED valt te lezen dat wethouder Fons d’Haen van de gemeente Bladel 1,5 miljoen euro subsidie van de provincie wenst om “nieuwe natuur” aan te leggen in het gebied Kroonvensche Heide, nabij de A67. Deze “nieuwe natuur” dient voornamelijk als compensatie voor het aanleggen van windpark De Pals, waarvoor bestaande natuur moet wijken.[1]

Hierover de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving het van ED en is de gemeente Bladel inderdaad op zoek naar 1,5 miljoen euro van de provincie voor de aanleg van zogenaamde “nieuwe natuur” ter compensatie van het verwoesten van bestaande natuur voor de aanleg van windpark De Pals?

2. Is het college het met de PVV eens dat het volstrekt absurd en ongepast is om met vele miljoenen euro’s zogenaamde “nieuwe natuur” aan te leggen om zo te compenseren voor de verwoesting van bestaande natuur voor de aanleg van een windpark? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om toe te zeggen dat Bladel kan fluiten naar de 1,5 miljoen euro voor deze plannen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1]  https://www.ed.nl/kempen/nieuwe-natuur-voor-bladel-bij-a67~adc5c250/

 

Beantwoording: pdfwindpark_De_Pals_beantwoording_21-4-2020.pdf