Statenvragen onwenselijke Brabantse inmenging in Amerikaanse presidentsverkiezingen

Geacht college,

Naar aanleiding van het artikel ‘Muzikale anti-Trump-campagne vanuit Den Bosch’ op Omroep Brabant heeft de fractie PVV Noord-Brabant de volgende Statenvragen:

1. Is het college bekend met het Omroep Brabant artikel[1] ‘Muzikale anti-Trump-campagne vanuit Den Bosch’?

2. De organisatoren van deze anti-Trump-campagne doen voorkomen of hun campagne gebaseerd is op crowdfunding, maar hebben ondertussen wel ondersteuning en advies gehad van de provinciale culturele uitvoeringsorganisatie KunstlocBrabant[2]. Kan het college aangeven door hoeveel fte, voor hoeveel uren en tegen welke kosten advies is geleverd door KunstlocBrabant?

3. Bij een crowdfundingproject van KunstlocBrabant kan tevens sprake zijn van een donatie vanuit het provinciale impulsgeldenprogramma: “Bij crowdfunding plaatst een maker of culturele instelling een project online op een crowdfunding-platform. In een vastgestelde periode probeer je zo veel mogelijk publiek te bereiken, waarna zij het project ondersteunt door middel van een donatie. Als de projectmaker binnen de vastgestelde periode 70% van het streefbedrag bij het publiek (de ‘crowd’) ophaalt, wordt de resterende 30% uit het impulsgeldenprogramma gefinancierd.”[3]

a. Kan het college aangeven of voor het project ‘Trumped by Music’ gebruik wordt gemaakt van deze crowdfundingsconstructie van KunstlocBrabant met een aanvullende donatie uit het provinciale impulsgeldenprogramma?

b. Zo ja, kan het college aangeven op welke gronden dit project voldoet aan de criteria die gelden voor financiering vanuit de impulsgelden?[4]

4. Kan het college tevens aangeven of ‘Trumped by Music’ direct of indirect ook andere ondersteuning of subsidie heeft ontvangen van de provincie of door de provincie gefinancierde organisaties? Zo ja, in welke vorm en/of voor welke bedragen of ureninzet?

5. De website van KunstlocBrabant stelt over ‘Trumped by Music’: “Kan hun collectieve boodschap de zwevende kiezers sturen of zelfs van invloed zijn op de duur van Trumps presidentschap?” De anti-Trump campagne wordt ook gepresenteerd op de website van het bedrijf van Frank van Osch, Van Oschfilms[5], als “documentaire” en met een politiek-activistische boodschap: “Kunnen anti-Trump muzikanten hun Trump-card (troefkaart) spelen, in dit cruciale verkiezingsjaar?” Op de websites van de ‘Trumped by Music’ campagne zijn tevens de volgende statements te vinden, onder ‘submission guidelines’ is te lezen: “Primarily songs by Americans that support voter engagement and encourage Americans to vote for Trump’s opponent or not vote for Donald Trump;”[6] en op hun homepage stellen zij: “Let’s give musicians the widest possible reach to affect change on the 3rd of November. Vote ’em out!”. Daarbij richten zij hun producties/campagne zeer specifiek op de campagneperiode in de 6 weken voor de verkiezingsdag op 3 november: “WHAT WE WILL PRODUCE: In September and October 2020, the 6 weeks before the elections on November 3, we will film (online), edit and post six short films (approx. 5/6 minutes) with song segments and interviews with our favorite singer/songwriters on TRUMPED BY MUSIC. It’s our tribute to a large community of people who protest for change using music as their medium.”

a. Deelt het college de constatering van de PVV-fractie dat ‘Trumped by Music’ geen culturele “documentaire” is maar een politieke campagne gericht op het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november gericht op de begunstiging van de tegenkandidaat van de president Trump? Zo nee, waarom niet?

b. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat de provinciale culturele uitvoeringsorganisatie KunstlocBrabant het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen willens en wetens faciliteert door op haar website te stellen dat het door hen ondersteunde ‘Trumped by Music’ project de bedoeling heeft: “hun collectieve boodschap de zwevende kiezers sturen of zelfs van invloed zijn op de duur van Trumps presidentschap”? Zo nee, waarom niet?

c. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het absoluut onwenselijk is dat onze provinciale overheid adviezen en ondersteuning biedt aan activisten om de Amerikaanse presidentsverkiezingen vanuit het buitenland te beïnvloeden? Zo nee, waarom niet?

d. Kan het college aangeven welke stappen zij gaat ondernemen om deze Brabantse inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen direct stop te zetten?

e. Kan het college uitsluiten dat de ‘Trumped by Music’ campagne gelegenheid krijgt voor exposities en/of vertoningen bij door de provincie gefaciliteerde en/of gesubsidieerde activiteiten en organisaties? Zo nee, waarom niet?

6. Kan het college aangeven of zij bereid is om alle provinciale subsidies en faciliteiten voor (cultuur)organisaties stop te zetten als zij zich bezighouden met het beïnvloeden van buitenlandse verkiezingen? Zo nee, waarom niet?

Namens PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3238929/muzikale-anti-trump-campagne-vanuit-den-bosch 

[2] https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/trumped-by-music-7420 

[3] https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/crowdfunding 

[4] https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/subsidie-impulsgelden#criteria 

[5] https://www.vanoschfilms.nl/docs/trumped-by-music/ 

[6] https://www.kickstarter.com/projects/davidgrover/trumped-by-music/description 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_Noord-Brabant_over_mogelijke_Brabantse_inmenging_in_Amerikaanse_verkiezingen.PDF