Statenvragen Provinciehuis kleurt blauw voor de VN

Geacht college,

Afgelopen week kleurde het provinciehuis in Den Bosch blauw, dit vanwege het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Het twitteraccount van de provincie meldde hierbij het volgende: “Overheden werken via de VN onder andere aan internationaal recht, veiligheid en behoud van humanitaire rechten”[1].

Hierover de volgende vragen:

1. Afgelopen week kleurde het provinciehuis in Den Bosch blauw, dit vanwege het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Het twitteraccount van de provincie meldde hierbij het volgende: “Overheden werken via de VN onder andere aan internationaal recht, veiligheid en behoud van humanitaire rechten”

a. Is het college net als de PVV van mening dat een organisatie die een speciaal orgaan kent genaamd “De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties” en waarvan tegelijkertijd landen lid zijn met zeer vergaande wetgeving tegen homoseksualiteit, tot doodstraf aan toe[2], zoals Afghanistan, Mauritanië, Pakistan, Somalië, Nigeria en Qatar[3], op geen enkele wijze steun verdient? Zo nee, waarop niet?

b. Hoe rijmt het college het eren van de verjaardag van de VN met het eveneens projecteren van de regenboogvlag op het provinciehuis?

2. Is het college er van op de hoogte dat de VN-Mensenrechtenraad een vast agendapunt (Agenda Item 7) kent dat volledig is gewijd aan Israël, terwijl geen enkel ander land in de wereld een vast agendapunt bij deze raad heeft[4]? Is het college bekend met het feit dat de rijksoverheid en minister Blok deze werkwijze als “onacceptabel en disproportioneel” hebben bestempeld[5]?

3. Is het college het met de PVV eens dat het, gezien het bovenstaande, volstrekt ongepast is om een anti-Israël organisatie als de VN te ondersteunen? Zo nee, wat voor signaal denkt het college dan af te geven richting Israël, een zeer nauwe bondgenoot van Nederland en tevens belangrijke economische partner van onze provincie?

4. Hoe rijmt het college de schandalige anti-Israël politiek van de VN en het lidmaatschap van weerzinwekkende schurkenstaten in de zogenaamde “VN-mensenrechtenraad” met de opmerkingen over internationaal recht, veiligheid en behoud van humanitaire rechten die door het Brabantse twitteraccount worden gemaakt?

5. De VN zet met haar concept van ‘replacement migration’[6] en het UN Global Compact on Migration (Marrakeshpact)[7] vol in op het faciliteren van de massa-immigratie en daarmee de omvolking van onze samenleving. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat de VN als promotor van omvolking en de daaraan verbonden islamisering geen huldeblijk verdient, maar diepe afkeuring?

6. Is het college bereid om in solidariteit met Frankrijk en de slachtoffers van de islamitische terreurdaden in Parijs en Nice de spotprenten van Mohammed van het satirisch blad Charlie Hebdo te projecteren op ons provinciehuis in plaats van het VN-blauw ? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://twitter.com/Brabant/status/1318827992521576448 

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory#LGBT-related_laws_by_country_or_territory 

[3] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx 

[4] https://www.cidi.nl/nederland-spreekt-zich-uit-tegen-disproportionele-behandeling-israel-bij-vn-mensenrechtenraad/ 

[5] https://twitter.com/ministerBlok/status/1171747271492460545 

[6] https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-cover.pdf 

[7] https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_Noord-Brabant_over_Provinciehuis_kleurt_blauw_voor_de_VN.PDF