Statenvragen gelegaliseerde, weerzinwekkende moordpartij op vissen door RWE en Vattenfall

Geacht college,

De fractie van de PVV is verbaasd, geschokt en woest over het feit dat RWE en Vattenfall een massamoord op vissen plegen in de Maas en daar nog toestemming voor krijgen ook, zo blijkt uit een artikel in het Brabants Dagblad[1].

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1 Bent u op de hoogte van het bericht dat in de Maas bij Lith grote hoeveelheden vis vermalen wordt door de waterkrachtcentrale van RWE en Vattenfall en klopt de inhoud volgens u? Zo nee, wat klopt er niet?

2 Is het college het met de PVV eens dat dit een weerzinwekkend schandalige wijze van energieopwekking is en dat er zo snel mogelijk ingegrepen moet worden? Zo ja, wat gaat u ertegen doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?

3 Is het college het met de PVV eens dat een vorm van energieopwekking waarbij minstens 10% van de passerende vissen op misselijkmakende wijze gedood wordt onmogelijk als ‘duurzaam’ aangemerkt kan worden? Zo nee, hoe kwalificeert het college deze energieopwekking dan wel?

4 Is er bij andere waterkrachtcentrales in Noord-Brabant, zoals die in de Dommel ook sprake van massamoord op vissen? Zo ja, bent u bereid deze per direct stil te zetten? Zo nee, waarom niet?

5 Bent u bereid om RWE en Vattenfall openlijk aan te spreken op deze misstanden en hen aan te sporen per direct deze vorm van energieopwekking te staken? Zo ja, wanneer/ Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie

Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/oss-e-o/massale-vissendood-in-lith-kan-door-blijven-gaan-na-uitspraak-raad-van-state~ac436d65/