Statenvragen onafhankelijk onderzoek grote grazers

Geacht college,

Berichtgeving van Dtv Nieuws van donderdag jl. maakt duidelijk dat een onderzoek naar het veiligheidsgevoel bij bezoekers van natuurgebied de Maashorst niet geheel onafhankelijk is verlopen.[1] Dtv Nieuws laat zien dat het zogenaamde ‘Team de Maashorst’, de partij die het dagelijks beleid van het Bestuurlijk Regieteam van de Maashorst uit moet voeren, bovenop onderzoeksbureau Arcadis zat en geen ruimte liet om het graasgebied van de grote grazers onderwerp van discussie te laten zijn.

Hierover de volgende vragen:

1. Berichtgeving van Dtv Nieuws van donderdag jl. maakt duidelijk dat een onderzoek naar het veiligheidsgevoel bij bezoekers van natuurgebied de Maashorst niet geheel onafhankelijk is verlopen. Dtv Nieuws laat zien dat het zogenaamde ‘Team de Maashorst’, de partij die het dagelijks beleid van het Bestuurlijk Regieteam van de Maashorst uit moet voeren, bovenop onderzoeksbureau Arcadis zat en geen ruimte liet om het graasgebied van de grote grazers onderwerp van discussie te laten zijn. Is het college bekend met de berichtgeving omtrent het onderzoek naar grote grazers in de Maashorst?

2. De provincie Noord-Brabant heeft in 2013 aan Stichting ARK Natuurontwikkeling subsidie verleend voor aanschaf/huur en beheer van grote grazers in de Maashorst[2] en heeft zitting in stuurgroep de Maashorst.

a) Was de provincie ook betrokken bij het proces dat leidde tot het onderzoek van Arcadis en de discussiepunten die voor dit onderzoek gaandeweg zijn geformuleerd? Zo nee, waarom niet?

b) Is het college bereid om binnen de stuurgroep aan te sturen op een nieuw en écht onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid binnen natuurgebied de Maashorst en hier ook de vraag omtrent het graasgebied van de grote grazers bij te laten betrekken? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt het college de mening van de PVV dat Team de Maashorst een onbetrouwbare partner voor de provincie is, nu is gebleken dat er actief wordt gestuurd op onderzoeken die onafhankelijk hadden moeten zijn en belangengroepen – die in het proces van het onderzoek ook betrokken hadden moeten worden – ter zijde worden geschoven? Zo nee, waarom niet?

4. Met de subsidie aan ARK in 2013 en de daarop volgende intreding van grote grazers als de wisent in de Maashorst handelde het toenmalige college in strijd met de motie ‘Geen Big Five’ uit 2012[3]. Is het college bereid om deze fout nu eindelijk te herstellen en de steun voor de wisent in de Maashorst in te trekken, zeker nu is gebleken dat Team de Maashorst een onbetrouwbare partner is gebleken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/evaluatierapportgrotegrazers 

[2] http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuur/ecologische-hoofdstructuur/-/media/F00AB6E5B982496AA48CD492295B9E6D.pdf 

[3] https://www.brabant.nl/-/media/01ab55337602442086e031f8c799fd6e.pdf p85