Statenvragen RES zichtbaar en hoorbaar maken voor omwonenden

De Brabantse PVV-fractie vraagt het provinciebestuur om de volgens de partij "desastreuze" RES-plannen voor zonneparken en windturbines te visualiseren op de provinciale websites en die van de betrokken RES-regio's en gemeenten, zoals bijvoorbeeld de website "RES in Beeld" dat al deels doet.

Volgens woordvoerder Harry van den Berg schrikken veel omwonenden enorm wanneer plannen concreet worden. Met de visualisatie kan er op een transparantie en eerlijke wijze voorlichting gegeven worden op internet en tijdens inspraakavonden.

De PVV hoopt dat die inspraakavonden snel weer fysiek in buurt- en gemeentehuizen mogelijk worden en er dan ook een presentatie met zowel hoorbaar als infrasoon (niet hoorbaar) geluid gegeven kan worden. Met name dat laatste kan volgens Van den Berg enorm verstorend zijn; "je wordt er ontzettend nerveus van".

Het provinciebestuur van CDA, VVD, FVD, Ja21 en Lokaal Brabant stellen dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en met draagvlak moet gebeuren. Volgens de PVV zijn de RES-plannen niet alleen ondemocratisch en oliedom, maar ook zeer lastig haalbaar, volstrekt onbetaalbaar en qua draagvlak opmerkelijk genoeg onder politici vrij groot, maar onder omwonenden overheerst grote weerstand en boosheid.

 

Geacht college,

Veel mensen maken zich zorgen over de komst van zonnepanelen en windturbines in hun nabije omgeving.[1]

1 Veel omwonenden worden verrast door de landschappelijke impact van steeds hogere windturbineplannen in hun omgeving.

a. Bent u het met de PVV eens dat feitelijke informatie over de impact van de plannen op alle aspecten van de leefomgeving van meet af aan nadrukkelijk zichtbaar moet zijn? Zo nee, waarom niet?

b. Bent u het met de PVV eens dat geplande turbines visueel gemaakt worden, bijvoorbeeld zoals ‘RES in Beeld’[2] dat doet? Zo nee, waarom niet?

c. Bent u bereid om deze visualisaties (al dan niet in samenwerking met RES in Beeld) op de website van de provincie Noord-Brabant te plaatsen en deze visualisaties ook aan alle betrokken RES-regio’s en getroffen gemeenten aan te bieden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

2 In een artikel[3] op de website van 1Vandaag lezen we `Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan, is Windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard. Daar werden in maart 2019 vijf windturbines geplaatst op een afstand van nog geen 500 meter van twaalf huizen. De geluidshinder van de turbines was zo groot dat inmiddels zes van de twaalf gezinnen zijn verhuisd.`

a. Bent u bereid bij alle projecten de geluidssterkte en de effecten daarvan in kaart te brengen en dit daarbij op bijvoorbeeld voorlichtingsavonden te laten horen en voelen (infrasoon), of via informatiefilmpjes zodat de omwonenden weten wat hen te wachten staat? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie

Harry van den Berg

[1]  https://www.bndestem.nl/oosterhout/zorgen-over-windmolens-in-oranjepolder-nemen-toe~af84a67f4 (en verder talloze meldingen bij Google zoekopdracht naar zorgen over windmolens)

[2] https://resinbeeld.nl/ 

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/