Statenvragen inzake rol van de Provincie bij brand op terrein van de AVI

Geacht college,

Het Brabants Dagblad komt vandaag met het bericht dat Recyclingbedrijf AVI in Den Bosch op de dag van de grote brand, twee weken geleden, toch te veel afval op het terrein had liggen. De provincie legt het bedrijf om die reden een boete van anderhalve ton op. Eerder had de provincie nog aangegeven dat er bij AVI bij de laatste controle, op 5 februari 2021, geen overtredingen van de vergunning waren geconstateerd.[1]

Hierover de volgende vragen:

1. Het Brabants Dagblad komt vandaag met het bericht dat Recyclingbedrijf AVI in Den Bosch op de dag van de grote brand, twee weken geleden, toch te veel afval op het terrein had liggen. De provincie legt het bedrijf om die reden een boete van anderhalve ton op. Eerder had de provincie nog aangegeven dat er bij AVI bij de laatste controle, op 5 februari 2021, geen overtredingen van de vergunning waren geconstateerd.
Is het college bekend met de berichtgeving van het BD en kan het college aangeven of deze berichtgeving klopt?

2. AVI heeft met deze zoveelste overschrijding van het toegestane ton afval op het terrein aangetoond geen betrouwbare partij te zijn. Deelt het college de mening van de PVV dat de eigenaar van AVI na deze overtreding in ieder geval aan een Bibob-toets dient te worden onderworpen? Zo nee, is het college dan wel bereid om advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over hoe hier tegen op te treden?

3. Kan het college verder aangeven waarom er in 2020 slechts is gedreigd met een bestuurlijke boete en niet is gekozen voor bestuursdwang in de vorm van een herstelsanctie waarmee deze zeer grote overschrijding direct ongedaan kon worden gemaakt?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Maikel Boon

[1] https://www.bd.nl/brabant/provincie-avi-had-op-dag-van-de-brand-toch-te-veel-afval-opgeslagen-in-den-bosch~a674e944/