Spreektekst Beleidskader erfgoed

Voorzitter,

Ons Brabants erfgoed is van onschatbare waarde voor onze historie en identiteit, maar ook voor onze leefbaarheid en aantrekkelijkheid als provincie. En daarmee dus ook voor de recreatie en onze economie. Daarom is het zaak dit te koesteren en te behouden en vindt de PVV-fractie het ontzettend belangrijk dat we als provincie hier op in blijven zetten.

En wat de PVV betreft hoort daar ook ons immaterieel erfgoed daar bij: deelt het college de mening van onze fractie dat we ons in het beleidskader ook hard moeten maken voor het behoud van onze tradities: ons carnaval, onze gilden, onze circuscultuur, onze kermissen en onze viering van Sinterklaas én Zwarte Piet?

Afgelopen week zagen we in Breda en Den Bosch nog extremistische Black Lives Matters drammers straatnaamborden met namen van onze zeehelden aanvallen en deugkrijsen om vervanging van de namen van de dappere zeevaarders uit onze geschiedenis. Kan het college aangeven of zij in dit beleidskader erfgoed zeker niet zal meegaan in de oorlog tegen onze cultuur en tradities van deze radicale activisten en pal zal staan voor het behoud van ons erfgoed? Kan GS ook aangeven dat we vanuit dit beleidskader niet zullen worden lastiggevallen met dit soort gedeug?

Over gedeug gesproken, in het beleidskader staan opmerkingen over de koppeling tussen erfgoed en duurzaamheid en energietransitie. Wat is daarvan de bedoeling, kan de gedeputeerde dat toelichten? Blijven onze monumenten gevrijwaard van lelijke zonnepanelen? Is GS van plan om allerlei veel te dure investeringen te gaan doen om bijvoorbeeld een monument ‘energieneutraal’ te maken? En kunnen cultuurhistorische landschappen gevrijwaard blijven van wind- en zonneparken?

De PVV wil ook graag onze monumenten van het Rijke Roomsche Leven behouden, onze schitterende kerken, kloosters en kapellen horen bij Brabant. Voor de PVV is het echter onacceptabel wanneer bijvoorbeeld een leegstaande kerk wordt omgebouwd tot een moskee of een klooster tot een asielzoekerscentrum. Daarmee wordt geen erfgoed behouden voor de toekomst, maar wordt het samen met onze toekomst te grabbel gegooid. Daarom de oproep aan GS om daar nooit aan mee te werken.

Het voorlopig voortzetten van het bestaande erfgoedkader is begrijpelijk, maar wat de PVV betreft gaat voor het nieuwe beleidskader er veel meer garen op de klos voor het behoud van ons erfgoed én het voorkomen van de vernietiging daarvan.